Sign In

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN BA CHẼ KIỂM TRA CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

07/09/2021

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN BA CHẼ KIỂM TRA CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
    Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021, ngày 24/8/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Chẽ đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Chẽ.                                 
 

 
    Tham gia Đoàn kiểm sát có đồng chí Từ Chín Cường – Viện trưởng, Trưởng đoàn; Đ/c Nguyễn Quốc Quân – Kiểm tra viên , Thành viên và Đ/c Hà văn Đông – Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Ba Chẽ tham gia việc giám sát. Về phía Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Chẽ có đ/c Nình Sing Hùng - Chi cục trưởng cùng toàn thể các đồng chí  Lãnh đạo, Chấp hành viên và công chức.
     Đoàn kiểm sát đã kiểm tra các chỉ tiêu thực hiện như: Sổ sách thi hành án; Trình tự, thủ tục giao nhận Bản án, nhận đơn yêu cầu thi hành án; Việc ra các quyết định về thi hành án; việc phân loại, xác minh điều kiện thi hành án; việc bảo quản và xử lý vật chứng; Việc miễn, giảm các khoản thu nộp NSNN; Việc thực hiện các biện pháp bảo đảm và cưỡng chế thi hành án; Việc thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về thi hành án…
    Kết quả kiểm sát, đoàn kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Chẽ đã đánh giá cao việc chấp hành chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, sổ sách...phục vụ việc kiểm sát; Đồng thời, Chi cục THADS huyện Ba Chẽ đã cơ bản thực hiện đúng các quy định trong công tác thi hành án dân sự.
      Bên cạnh những ưu điểm đạt được, Đoàn Kiểm sát đã chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót cần khắc phục, rút kinh nghiệm. Chi cục THADS huyện Ba Chẽ đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến kiến nghị của Đoàn Kiểm sát, chỉ đạo đơn vị khắc phục kịp thời và rút kinh nghiệm đối với các tồn tại thiếu sót đã được chỉ ra.
     Thông qua việc kiểm sát đã giúp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Chẽ phát hiện những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong thời gian tới./.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: