Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019

20/11/2018

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019
Ngày 20/11, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác THADS, hành chính năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.
Ngày 20/11, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác THADS, hành chính năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.
Năm 2018, ngành THADS tỉnh đã quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác THADS. Qua đó, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
Nổi bật, trong năm toàn ngành đã giải quyết xong 7.380/8.931 vụ việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 82,63%, vượt 10,6% so với chỉ tiêu được giao; về tiền, đã giải quyết xong 236/604 tỷ đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 39,12%, vượt  7,12% so với chỉ tiêu được giao.
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, thông qua phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019 với các nội dung như: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp trên giao. Chủ động tham mưu tốt cho cấp uỷ, chính quyền và Ban chỉ đạo THADS các cấp trong việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, triển khai thi hành có hiệu quả Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi) và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP; thực hiện theo dõi thi hành các vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật theo đúng quy định.
Cùng với đó, các cơ quan THADS trong tỉnh tiếp tục chủ động giải quyết kịp thời đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân ngay tại cơ sở, hạn chế xảy ra khiếu nại, tố cáo vượt cấp.
Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được Cục THADS tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Các đơn vị ký giao kết thi đua
 


Theo Cục THADS tỉnh Quảng Ninh

Các tin đã đưa ngày: