Sign In

Đoàn công tác Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh làm việc với Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh

21/11/2018

Đoàn công tác Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh làm việc với Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh
Sáng ngày 21/11/2018, Đoàn công tác Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Thị Huệ Trưởng Ban Pháp chế đã đến làm việc tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh QN để thẩm tra, báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2018 của Cục thi hành án dân sự Tỉnh.
Tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Khắc Khang Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng ninh đã báo cáo tóm tắt kết quả thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
Cụ thể năm 2018, ngành THADS tỉnh đã quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác THADS. Qua đó, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Trong năm toàn ngành đã giải quyết xong 7.380/8.931 vụ việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 82,63%, vượt 10,6% so với chỉ tiêu được giao; về tiền, đã giải quyết xong 236/604 tỷ đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 39,12%, vượt  7,12% so với chỉ tiêu được giao. 
Các Thành viên Đoàn công tác đã ghi nhận, mặc dù công tác thi hành án dân sự có nhiều khó khăn nhưng toàn thể cán bộ công chức các cơ quan Thi hành án dân sự thuộc tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để tập trung thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. Đoàn cũng đề nghị Lãnh đạo Cục làm rõ một số vần đề Đoàn quan tâm như: Kết quả thi hành án về việc tăng nhưng kết quả về tiền lại giảm; trách nhiệm của cơ quan THADS trong theo dõi việc thi hành án hành chính; việc thực hiện chế định về Thừa phát lại; việc phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan trong công tác thi hành án như đất đai, ngân hàng; công tác tổ chức cán bộ...
Thay mặt cho ngành, các đồng chí Lãnh đạo Cục đã có báo cáo làm rõ các vấn đề Đoàn quan tâm.
Cuối buổi làm việc, thay mặt Đoàn công tác đ/c Nguyễn Thị Huệ đã gửi lời chúc các cơ quan THADS thuộc tỉnh tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu nhiệm vụ trên giao năm 2019.    

 


Theo THADS tỉnh Quảng Ninh

Các tin đã đưa ngày: