Sign In

Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2019

07/01/2019

Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2019
 Chiều ngày  28 tháng 12 năm 2019 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra hội nghị cán bộ, công chức, người lao động  2019. Tham dự hội nghị có đồng chí Đinh Khắc Khang –Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng cục thi hành án dân sự Tỉnh.
   Trong năm vừa qua Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của Ngành và các nhiệm vụ được tỉnh giao. Các hoạt động cơ  bản đảm bảo tiến độ thời gian, yêu cầu và chất lượng đề ra. Một số nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng được chỉ đạo quyết liệt như: công tác tổ chức thi hành án dân sự, hành chính; công tác kiểm tra ; giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác tài chính kế toán, cải cách hành chính của  Cục...
   Đồng thời hội nghị cũng thống nhất một số chỉ tiêu năm 2019 :
   - 100% công chức, người lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 15% cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.
   - Phấn đấu Cục Thi hành án dân sự tỉnh được tặng Cờ của Bộ Tư pháp hoặc UBND tỉnh.
   - 100% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc”, trong đó 10% số đoàn viên đạt danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc tiêu biểu”; 02/04 = 50% tổ công đoàn đạt danh hiệu “Tổ công đoàn xuất sắc”.
   - Công đoàn Cục phấn đấu đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”, được Liên đoàn lao động tỉnh hoặc Công đoàn Viên chức tỉnh khen thưởng.
     
                                 Trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.


Theo văn phòng cục

Các tin đã đưa ngày: