Sign In

Đoàn kiểm tra Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng ninh tiến hành kiểm tra tại chi cục THADS huyện Tiên Yên

25/04/2019

Đoàn kiểm tra  Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng ninh tiến hành kiểm tra tại chi cục THADS huyện Tiên Yên
  Sáng ngày 23/4/2019, Đoàn kiểm tra do đồng chí Vũ Thị Bích Vân – Phó cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Ninh làm trưởng đoàn đã công bố Quyết định kiểm tra và tiến hành kiểm tra toàn diện công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Yên (Chi cục Tiên Yên).
   Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2019, Quyết định kiểm tra số 215/QĐ-CTHADS-KTr ngày 22/02/2019 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh. Ngày 23/4/2019, Đoàn kiểm tra do đồng chí Vũ Thị Bích Vân – Phó cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Ninh làm trưởng đoàn đã công bố Quyết định kiểm tra và tiến hành kiểm tra toàn diện công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Yên (Chi cục Tiên Yên).
   Theo báo cáo của Chi cục Tiên Yên, 6 tháng đầu năm 2019 Chi cục thụ lý tổng số: 137 việc với giá trị phải thi hành là: 8.039.515.000đ. Trong đó, đã thi hành xong 78 việc/111 việc có điều kiện thi hành, đạt tỉ lệ 72% kế hoạch năm. Số tiền thu được 670.343.000đ/ 1.356.259.000đ có điều kiện, đạt tỉ lệ 54 % kế hoạch năm.
    Phát biểu tại buổi công bố Quyết định kiểm tra, đồng chí Vũ Thị Bích Vân ghi nhận những kết quả mà Chi cục Tiên Yên đã đạt được đồng thời yêu cầu Chi cục thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Kế hoạch kiểm tra và chuẩn bị hồ sơ, sổ sách, các tài liệu có liên quan để phục vụ việc kiểm tra của Đoàn.

 


Theo Phạm Thanh Tùng – Phòng KT, GQKN, TC

Các tin đã đưa ngày: