Sign In

Hội nghị Sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2020

28/04/2020

Hội nghị Sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2020
Chiều ngày 27/04/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, chủ trì do đồng chí Đinh Khắc Khang – Cục trưởng; tham dự có các Phó Cục trưởng; trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục và 11/13 Chi cục trưởng các chi cục THADS trong toàn tỉnh.
Về kết quả thi hành án 6 tháng đầu năm 2020 (Từ 01/10/2019 đến 31/3/2020):
 - Về việc, tổng số thụ lý là 6.799 việc, trong đó, số năm trước chuyển sang trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng là 2.589 việc, số thụ lý mới là 4.210 việc, tăng 328 việc (8,4%) so với năm 2019.
    Trong tổng số việc thụ lý, đã ủy thác 37 việc; số việc còn phải thi hành là 6.762 việc: Trong đó, số có điều kiện thi hành là: 5.888 việc (chiếm tỷ lệ 87,1%), tăng 441 việc (8,1%) so với cùng kỳ năm 2019; số chưa có điều kiện là: 861 việc (chiếm tỷ lệ 12,7%); hoãn trừ điểm c, k1, Đ 48: 07 việc (chiếm 0,1%); tạm đình chỉ 06 việc (chiếm 0,1%).
    Kết quả: Trong số việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 3.585 việc, đạt tỷ lệ 60,89% (đạt 74,7% kế hoạch năm so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao), tăng 217 việc (6,4%) so với cùng kỳ năm 2019; Số việc chuyển kỳ sau là 3.177 việc, trong đó số có điều kiện chưa thi hành xong là: 2.303 việc, giảm 224 việc (10,8%) so với cùng kỳ năm 2019.
     Số việc chưa có điều kiện đã chuyển sổ theo dõi riêng là 1.005 việc
 - Về tiền, tổng số thụ lý là 1.285 tỷ 529 triệu 350 nghìn đồng, trong đó, số năm trước chuyển sang trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng là 899 tỷ 695 triệu 851 nghìn đồng, số thụ lý mới là 385 tỷ 833 triệu 498 nghìn đồng, tăng 71 tỷ 313 triệu 866 nghìn đồng (22,7%) so với cùng kỳ năm 2019.
      Trong tổng số tiền thụ lý, đã ủy thác 37 tỷ 016 triệu 192 nghìn đồng; số tiền còn phải thi hành là: 1.248 tỷ 513 triệu 157 nghìn đồng; Trong đó, số có điều kiện thi hành là: 692 tỷ 473 triệu 045 nghìn đồng (chiếm tỷ lệ 55,5%), tăng 28 tỷ 398 triệu 896 nghìn đồng (4,3%) so với cùng kỳ năm 2019; số chưa có điều kiện là: 537 tỷ 220 triệu 258 nghìn đồng (chiếm tỷ lệ 43%); hoãn trừ điểm c, k1, Đ 48: 17 tỷ 294 triệu 907 nghìn đồng (chiếm 1,4%); tạm đình chỉ 01 tỷ 524 triệu 948 nghìn đồng (chiếm 0,1%).
     Kết quả: Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 106 tỷ 460 triệu 562 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 15,37% (đạt 40,4% kế hoạch năm so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao), giảm 12 tỷ 193 triệu 642 nghìn đồng so với cùng kỳ năm 2019; Số tiền chuyển kỳ sau là 1.142 tỷ 052 triệu 596 nghìn đồng trong đó số có điều kiện là: 586 tỷ 012 triệu 483 nghìn đồng, tăng 40 tỷ 592 triệu 538 nghìn đồng (7,4%) so với cùng kỳ năm 2019.  
     Để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí Đinh Khắc Khang – Cục trưởng kết luận và chỉ đạo một số nội dung chính như sau:
- Tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh tiến độ giải quyết án, tăng cường hướng về cơ sở, quyết liệt chỉ đạo giải quyết thi hành án đối với những vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, Bảo hiểm xã hội, các vụ việc phức tạp, kéo dài, các vụ việc có số tiền phải thi hành lớn, các vụ việc thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước, trong các vụ án về kinh tế, chức vụ, tham nhũng... dư luận xã hội quan tâm; giải quyết các tài sản, khoản tiền tạm thu trên tài khoản tạm gửi theo chỉ đạo của Tổng cục.
- Nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, nhất là phát huy vai trò người đứng đầu; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối làm việc; chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, nhất là đối với đội ngũ có chức danh pháp lý; xử lý nghiêm những trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà, vi phạm đạo đức, lối sống và chuyên môn nghiệp vụ.
- Tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng, phổ biến, giáo dục về thi hành án dân sự, các văn bản pháp luật có liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành, sâu rộng tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức của ngành, các cơ quan, tổ chức đoàn thể đặc biệt là các tổ chức đoàn thể ở cơ sở trực tiếp phối hợp tham gia công tác thi hành án dân sự và các tầng lớp nhân dân hiểu và chấp hành.
- Triển khai thực hiện tốt các Quy chế phối hợp liên ngành đã ký kết trong thi hành án dân sự từ Cục đến các Chi cục: Quy chế phối hợp 04 ngành giữa Cục Thi hành dân sự với Công an, Viện kiểm sát, Tòa án; Quy chế phối hợp 03 ngành giữa Cục Thi hành dân sự với Trại giam, Trại tạm giam; Quy chế phối hợp 02 ngành với Viện kiểm sát về chỉ đạo cưỡng chế thi hành án, Kế hoạch phối hợp Ngân hàng Nhà nước...
- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, các tổ chức đoàn thể các cấp nhất là các tổ chức đoàn thể ở cơ sở; đặc biệt là các tổ chức chính trị xã hội đã ký kết Chương trình phối hợp trong việc động viên, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án và người nhà đương sự nộp cho đương sự các khoản tiền phải thi hành án.
- Kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các Chấp hành viên và Chi cục; kiên quyết tổ chức cưỡng chế thi hành các trường hợp có điều kiện nhưng đương sự cố tình chây ỳ, chống đối không chịu thi hành án.
- Tăng cường, nâng cao chất lượng kiểm tra và tự kiểm tra; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc phân loại án, quy trình, tiến độ giải quyết án, việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ của các Chi cục, Chấp hành viên và cán bộ, công chức; tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thi hành án dân sự; kiểm tra việc thực hiện Chủ đề năm của tỉnh Quảng Ninh.
- Chú trọng công tác về tổ chức, cán bộ; quan tâm công tác quy hoạch cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức; Tiếp tục điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ, Chấp hành viên từ đơn vị ít việc đến đơn vị nhiều việc để thực hiện nhiệm vụ.
- Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả Bộ phận một cửa và hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án tại Cục và các Chi cục; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ thi hành án dân sự; sử dụng hệ thống thư điện tử, văn bản điện tử, thực hiện chữ ký số...; nhất là thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời hồ sơ thi hành án vào phần mền “Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và thống kê thi hành án”, đảm bảo 100% Chấp hành viên toàn tỉnh trích xuất thồng kê, đối chiếu với kế toán trùng khớp.
- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông, viết, đăng các tin, bài, các hoạt động về thi hành án dân sự trên báo điện tử, báo giấy, Trang thông tin điện tử Cục; nhằm tuyên tuyền sâu rộng về công tác thi hành án dân sự; đăng tải kịp thời đầy đủ danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên Trang thông tin điện tử của Cục theo quy định, góp phần, tạo sự minh bạch, công khai hoạt động thi hành án dân sự trên toàn tỉnh.
- Ngoài ra các đơn vị phải tiếp tục đặc biệt quan tâm thực hiện các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh COVID - 19 trong tình hình mới. Đồng thời thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương trong việc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025 tại đơn vị và địa phương. 

                                   Trao bằng khen cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc 05 năm 2015 - 2020
 
 


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: