Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh kiểm tra Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hạ Long

10/05/2023

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh kiểm tra Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hạ Long
Sáng ngày 10/5/2023, Đoàn kiểm tra của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh đã công bố Quyết định, kế hoạch kiểm tra tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hạ Long.
Thực hiện Quyết định kiểm tra số 740/QĐ-CTHADS-KTr ngày 28/4/2023 và Kế hoạch kiểm tra số 741/KH-CTHADS-KTr ngày 28/4/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh về kiểm tra công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023 và trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Ngày 10/5/2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm tra tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hạ Long và tiến hành kiểm tra theo Kế hoạch, thời gian 03 ngày làm việc.


 

(Đ/c Vũ Thị Bích Vân - Phó Cục trưởng - Trưởng đoàn kiểm tra)
 
Nội dung kiểm tra gồm: Thẩm tra kết quả tự kiểm tra; kiểm tra công tác tài chính, kế toán nghiệp vụ năm 2022; Phúc tra kết luận kiểm tra của Cục Thi hành án dân sự tỉnh; kiểm tra việc thực hiện các Kết luận kiểm tra, thanh tra của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh (nếu có). Kỳ kiểm tra: từ ngày 01/4/2022 đến 30/3/2023.

 

(Đ/c Ngô Xuân Ngãi - Chi cục trường Chi cục THADS tp Hạ Long báo cáo kết quả)
 
Qua kiểm tra để đánh giá năng lực quản lý, điều hành của lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự, đánh giá thực chất kết quả giải quyết án của Chấp hành viên và công chức thi hành án; Đồng thời Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh nắm được tiến độ giải quyết án của các Chấp hành viên, đơn vị để chỉ đạo những vụ việc vướng mắc phát sinh; sớm phát hiện, chấn chỉnh và kịp thời xử lý đối với các đơn vị, cá nhân có thiếu sót, vi phạm, nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo các Chi cục, Chấp hành viên và công chức làm công tác thi hành án dân sự trong toàn tỉnh, đảm bảo thực hiện đúng quy trình tổ chức thi hành án dân sự, phân loại án chính xác, số liệu báo cáo thống kê trung thực, bền vững. Kết quả kiểm tra làm cơ sở cho công tác bình xét thi đua và đề nghị khen thưởng đối với các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2023./.


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: