Sign In

GIAO BAN CÔNG TÁC THADS, THEO DÕI THAHC QUÝ III NĂM 2023

13/07/2023

GIAO BAN CÔNG TÁC THADS, THEO DÕI THAHC QUÝ III NĂM 2023
Chiều ngày 13/7/2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính quý III năm 2023 và triển khai công tác quý IV năm 2023. Đồng chí Đinh Khắc Khang - Cục trưởng, chủ trì Hội nghị, tham gia hội nghị có các đ/c Lãnh đạo Cục THADS; Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi Cục trưởng Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Ngay từ đầu năm công tác, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã Xây dựng Kế hoạch công tác năm 2023 triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp, Nghị quyết số 63/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 42/2017/QH14, Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế”; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS; Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm THADS, theo dõi THAHC giai đoạn 2022-2026; Quyết định số 2426/QĐ-BTP ngày 12/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình trọng tâm trong lĩnh vực THADS, theo dõi THAHC năm 2022; Quyết định số 1395/QĐ-TCTHADS ngày 14/12/2022 của Tổng cục THADS về giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023; và giao chỉ tiêu cho từng Chi cục, từng Chấp hành viên thuộc Cục. Bên cạnh đó, chú trọng xây dựng tập thể đoàn kết, tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ tại cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh, với tinh thần quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2023. Ngay từ đầu năm các đơn vị trong toàn tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo Cục; các đơn vị đã tham mưu cho Ban chỉ đạo THADS ban hành văn bản chỉ đạo phối hợp giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành tồn đọng 01 năm chưa thi hành xong, đồng thời đã xây dựng kế hoạch giải quyết các vụ việc loại này. Kết quả thi hành án dân sự 9 tháng năm toàn tỉnh về việc: Số việc còn phải thi hành là 7.071 việc, trong đó: Số có điều kiện thi hành là: 6.084 việc (chiếm tỷ lệ 86%), đã giải quyết thi hành xong 4.338 việc, tăng 244 việc (5,9%) so với cùng kỳ năm 2022, đạt tỷ lệ 71,3% (cao hơn 3,93% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 83,4% kế hoạch năm so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao); về tiền: tổng số phải thi hành là 3.282 tỷ 825 triệu 760 nghìn đồng, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 2.088 tỷ 853 triệu 410 nghìn đồng, (chiếm tỷ lệ 63,6%), số thi hành xong là 407 tỷ 502 triệu 993 nghìn đồng, tăng 152 tỷ 382 triệu 579 nghìn đồng (59,7%) so với cùng kỳ năm 2022, đạt tỷ lệ 19,51% (cao hơn 7,83 % so với tỷ lệ cùng kỳ năm 2022 và đạt 42,1% kế hoạch năm so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao). Công tác thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính từ Cục đến các Chi cục THADS trong tỉnh được siết chặt; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS được quan tâm, chú trọng; các mặt công tác khác được quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện tốt. Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì công tác THADS của tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế, tỷ lệ thi hành xong về tiền còn thấp; kế hoạch giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành còn tồn đọng từ 01 năm vẫn chủ yếu là phối hợp tuyên truyền, vận động, chưa đưa ra các vụ việc cụ thể để tập trung chỉ đạo tổ chức cưỡng chế thi hành án. Ngoài ra, các đơn vị vẫn phải tiếp tục thụ lý các vụ việc mới theo đơn yêu cầu thi hành án của Ngân hàng và các vụ việc theo đơn khác với số tiền phải thi hành án lớn, đây là những yếu tố tác động rất lớn đến việc hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023.
 
 
Kết luận Hội nghị Cục trưởng yêu cầu các đơn vị phát huy vai trò của người đứng đầu xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh và quyết liệt tập trung chỉ đạo tổ chức thi hành án phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tập trung cao độ nguồn lực, quyết liệt chỉ đạo, đề ra các giải pháp, xác minh, phân loại án chính xác và có hướng xử lý phù hợp, tổ chức thi hành các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc có điều kiện thi hành từ 01 năm trở lên nhưng chưa thi hành xong, các vụ việc án tín dụng ngân hàng. Chỉ đạo Chấp hành viên xây dựng kế hoạch tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành, tiến hành kê biên tài sản, quyết liệt tổ chức cưỡng chế; chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, tổ chức đoàn thể, áp dụng đồng bộ các giải pháp để tổ chức thi hành án có hiệu quả. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn nghiệp vụ và quản lý, chỉ đạo, điều hành, sử dụng khai thác hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và sử dụng chữ ký số, văn bản điện tử. Giao cho các đồng chí lãnh đạo Cục thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác, tiến độ giải quyết thi hành án, việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của các Chi cục và các Chấp hành viên tại các đơn vị phụ trách./ 


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: