Sign In

Công tác THADS tỉnh Quảng Ninh vượt các chỉ tiêu được giao

12/10/2023

Công tác THADS tỉnh Quảng Ninh vượt các chỉ tiêu được giao
PLVN) -Với tinh thần quyết tâm cao của đội ngũ công chức, chấp hành viên, trong năm 2023 công tác Thi hành án dân sự (THADS) của tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu được giao, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.

Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Ninh Đinh Khắc Khang phát biểu tại buổi trao quà cho hộ nghèo, theo chương trình nông thôn mới tại huyện Đầm Hà.
Để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm, lãnh đạo Cục (THADS) tỉnh Quảng Ninh đã quyết liệt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và Chương trình Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, để triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Kết quả THADS năm 2023 vượt chỉ tiêu Tổng cục giao
Trong bối cảnh Nhà nước thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, trong khi số lượng vụ việc phải tổ chức thi hành án ngày càng tăng về số vụ việc và giá trị; chỉ tiêu thi đua mỗi năm một cao đã tạo áp lực lớn cho các cơ quan THADS. Nhưng với tinh thần quyết tâm cao của đội ngũ công chức, Chấp hành viên trong toàn tỉnh, trong năm 2023 công tác THADS của tỉnh đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu được giao.
Đánh giá công tác THADS năm 2023, ông Đinh Khắc Khang – Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Cơ bản các đơn vị trong toàn tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác theo Kế hoạch được phê duyệt và theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo Cục; các đơn vị đã tham mưu cho Ban chỉ đạo THADS ban hành văn bản chỉ đạo phối hợp trong công tác THADS tại địa phương, trong đó có giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành tồn đọng 01 năm chưa thi hành xong, đồng thời đã xây dựng kế hoạch giải quyết các vụ việc loại này”.
Theo báo cáo kết quả THADS năm 2023 toàn tỉnh về việc đạt tỷ lệ 87,69% (cao hơn 9,18 % so với tỷ lệ cùng kỳ năm 2022 và vượt 2,19% so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao), về tiền đạt tỷ lệ 56,03% (cao hơn 5,21 % so với tỷ lệ cùng kỳ năm 2022 và vượt 9,73% so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao).
Cụ thể, kết quả THADS về việc năm 2023: Tổng số bản án quyết định đã nhận là 4.956 bản án, quyết định; Tổng số việc giải quyết là 8.489 việc, trong đó: Số cũ năm trước chuyển sang (đã trừ số việc chưa có điều kiện chuyển sổ theo dõi riêng) là 2.087 việc; số thụ lý mới là 6.402 việc, tăng 242 việc (3,9%) so với cùng kỳ năm 2022. Trong số việc có điều kiện thi hành, đã giải quyết thi hành xong 6.321 việc, tăng 49 việc (0,8%) so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số việc chưa có điều kiện thi hành án chuyển sang sổ theo dõi riêng là 1.440 việc.
Đáng chú ý, công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trong năm 2023 tổng số phải giải quyết là 81 việc, với số tiền phải thi hành án là 72 tỷ 131 triệu 696 nghìn đồng. Đến nay Cục THADS đã thi hành xong 61 việc/68 việc có điều kiện thi hành, và giải quyết thi hành xong số tiền là 33 tỷ 907 triệu 855 nghìn đồng.
Cùng với đó, công tác thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính từ Cục đến các Chi cục THADS trong tỉnh được siết chặt; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS được quan tâm, chú trọng.
Tập trung thi hành dứt điểm các vụ việc tồn đọng
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì công tác THADS của tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Đặc biệt kế hoạch giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành còn tồn đọng từ 01 năm vẫn chủ yếu là phối hợp tuyên truyền, vận động, chưa đưa ra các vụ việc cụ thể để tập trung chỉ đạo tổ chức cưỡng chế thi hành án. “Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2024, các đơn vị trong toàn tỉnh cần phải chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, cố gắng và quyết liệt nhiều hơn nữa nhất là trong việc tổ chức cưỡng chế thi hành án và giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành còn tồn đọng từ 01 năm” - ông Đinh Khắc Khang nhấn mạnh.

Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Quảng Ninh, trao quà cho hộ nghèo, theo chương trình nông thôn mới tại huyện Đầm Hà
Nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024, trong thời gian tới Cục THADS tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban chỉ đạo THADS cùng cấp, chỉ đạo các phòng, ban liên quan tại địa phương phối hợp tốt với cơ quan THADS trong công tác THADS, nhất là trong việc xác minh điều kiện thi hành án và cưỡng chế thi hành án có huy động lực lượng; triển khai thực hiện có hiệu quả đối với các vụ việc có điều kiện thi hành tồn đọng từ 01 năm trở lên chưa thi hành dứt điểm.
Bên cạnh đó, Cục cũng tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng; Kiên quyết tổ chức cưỡng chế thi hành đối với những vụ việc có điều kiện thi hành nhưng người phải thi hành án chây ỳ, trốn tránh không tự nguyện thi hành án; Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, tự kiểm tra, trong đó xác định công tác tự kiểm tra là chính để kịp thời phát hiện và xử lý những thiếu sót, vi phạm. Đồng thời, chú trọng thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, phân công lãnh đạo, cán bộ có năng lực làm công tác tiếp công dân đảm bảo đúng theo quy định.
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trong vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn dân cư. Từ những kết quả đạt được, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn, đã góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.


Theo Công Thành - Báo Pháp luật Việt Nam

Các tin đã đưa ngày: