Sign In

Chi bộ và Cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Móng Cái tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách, tác phong làm việc”

11/06/2018

Chi bộ và Cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Móng Cái tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức  Hồ Chí Minh về phong cách, tác phong làm việc”
          Thực hiện Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2018 của Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Móng Cái và văn bản số 595/CTHADS-TCCB ngày 10/5/2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện Kế hoạch số 1471/KH-TCTHADS ngày 04/5/2018 của Tổng cục Thi hành án dân sự “v/v đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự”, ngày 04/6/2018, Chi bộ và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Móng Cái tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách, tác phong làm việc”.
                                                                   
                                                                                                                                                                                     
Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Đặng Đình Vang – Thành ủy viên – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái – phụ trách theo dõi Chi bộ cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ; cán bộ, nhân viên, người lao động của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Móng Cái.

                                                                                       

          Tại Buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Ngô Thị Diệu Linh đã trình bày nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách, tác phong làm việc”. Các đồng chí đảng viên của Chi bộ; cán bộ, nhân viên, người lao động của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Móng Cái đã tích cực phát biểu tham gia ý kiến đối với chuyên đề trên, trong đó tập trung đưa ra các giải pháp tăng cường hiệu quả trong thực hiện Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành “Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp”.
          Buổi sinh hoạt chuyên đề là dịp để toàn thể đảng viên của Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Móng Cái; cán bộ, nhân viên, người lao động của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Móng Cái nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị tinh thần to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo ra những bước chuyển biến quan trọng trong tư tưởng, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phong cách, tác phong làm việc của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động cũng như trong việc xây dựng hình ảnh người cán bộ Tư pháp “Phụng công thủ pháp, chí công vô tư” như lời Bác dạy.
 

 

Các tin đã đưa ngày: