Sign In

Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

06/09/2018

Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Sáng ngày 06/9/2018, Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại hội lần thứ 2 Nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có Đồng chí Ngô Đức – Chủ tịch Hội luật gia tỉnh, đồng chí Phạm Văn Hiều – Phó Chủ tịch Hội luật gia tỉnh Quảng Ninh và toàn thể hội viên Chi hội Luật gia Cục THADS tỉnh.
 
Đánh giá kết quả hoạt động trên các mặt công tác của Chi hội nhiệm kỳ 2013-2018, Đại hội nhất trí nhận định, trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Chi hội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước cũng như của cấp ủy, chính quyền địa phương; đã tích cực triển khai toàn diện các mặt công tác Chi hội.
Bên cạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; xây dựng, phát triển Chi hội và nâng cao trình độ pháp luật cho hội viên. Chi hội Luật gia Cục THADS tỉnh Quảng Ninh đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác nghiên cứu, tham gia xây dựng pháp luật…
Cùng với hoạt động chuyên môn các hội viên của Chi hội đã tích cức tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung và pháp luật về thi hành án dân sự nói riêng cho các tầng lớp nhân dân; phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể tại địa phương vận động, giáo dục, thuyết phục những người phải thi hành án tự nguyện thi hành…
Đại hội đã nhất trí đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động cụ thể trong nhiệm kỳ 2018-2023 nhằm củng cố, kiện toàn tổ chức và đổi mới nâng cao phương thức, hiệu quả hoạt động của Chi hội. Các đại biểu tham dự Đại hội có nhiều ý kiến tham luận, trao đổi về vai trò của Chi hội, hội viên trong công tác tuyên truyền pháp luật, xây dựng pháp luật, hoạt động trợ giúp pháp lý thông qua công tác thi hành án dân sự...
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Ngô Đức – Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Quảng Ninh chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi hội Cục THADS tỉnh. Đồng chí nhất trí với Dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Chi hội và các ý kiến tham luận tại Đại hội; đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội trong giai đoạn mới bằng việc xây dựng các chương trình hành động thiết thực, tuyên truyền hoạt động của Chi hội cũng như bảo đảm quyền lợi của hội viên, chú trọng phát triển hội viên, xây dựng tinh thần gắn bó, đoàn kết, dân chủ, tích cực của hội viên với Chi hội.

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi hội lần thứ II nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 05 đồng chí và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Luật gia tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023:
1. Đ/c: Hoàng Đức Nam - Phó Cục trưởng.
2. Đ/c: Trần Văn Phú - Trưởng phòng nghiệp vụ.
3. Đ/c: Vũ Đình Huề - Chánh văn phòng.
4. Đ/c: Phạm Thanh Tùng - Trưởng phòng Kiểm tra
5. Đ/c Vũ Thị Thanh Tâm - Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

Các tin đã đưa ngày: