Sign In

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

24/04/2019

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
  Chiều ngày 19/4/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Khắc Khang - Cục trưởng. Tham dự Hội nghị, có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục;  cùng các chấp hành viên, thẩm tra viên huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
  Theo báo cáo tại hội nghị, từ 1/10/2018 đến 31/3/2019, toàn tỉnh đã thụ lý là 7.259 việc (giảm 29 việc so với cùng kỳ). Trong số này đã ủy thác 21 việc, còn lại số việc có điều kiện thi hành là 5.447 việc, số chưa có điều kiện thi hành là 1.791 việc. Trong số việc có điều kiện thi hành đã thi hành xong 3.368 việc (đạt 84,7% kế hoạch năm so với chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao), cao hơn 2,4% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng số tiền thụ lý là trên 1.455,4 tỷ đồng, trong đó đã ủy thác trên 39,3 tỷ đồng, tổng số tiền còn phải thi hành trên 1.416 tỷ đồng. Đến nay đã thi hành xong trên 118, 6 tỷ đồng (đạt 54,2% kế hoạch năm so với chỉ tiêu của Bộ Tư pháp giao), cao hơn 0,43% so với cùng kỳ năm 2018.
   Các cơ quan thi hành án dân sự đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp rà soát, lập hồ sơ và đề nghị Tòa án nhân dân có thẩm quyền xét miễn, giảm đối với 38 vụ việc và đã thực hiện được 37 việc. Trong kỳ, các cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 37 trường hợp, tuy nhiên chỉ tổ chức cưỡng chế 15 trường hợp do 22 trường hợp đương sự tự nguyện thi hành án. Các trường hợp tổ chức cưỡng chế đều an toàn, thành công.
    Tại buổi sơ kết, các đại biểu cũng thảo luận về những khó khăn, tồn tại trong việc thi hành án, đặc biệt các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai thực hiện; đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc.Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Đức Nam, Phó Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh được trao tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 7 đơn vị; trao tặng “Bằng khen Bộ trưởng Bộ Tư pháp” cho 2 tập thể, 4 cá nhân; danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành tư pháp” cho 1 cá nhân và “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” cho 1 cá nhân, 1 tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.
     Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Khắc Khang, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh tiến độ giải quyết án, tăng cường hướng về cơ sở. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, điều hành, nhất là phát huy vai trò người đứng đầu. Cùng với đó, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và ban chỉ đạo thi hành án dân sự; chủ động giải quyết kịp thời đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân ngay tại cơ sở; kiện toàn bộ máy theo định hướng, chiến lược cải cách tư pháp, tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính...
     
       Trao bằng khen cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: