Sign In

Tổng cục Thi hành án dân sự làm việc với các Cục Thi hành án dân sự địa phương

27/02/2017

Tổng cục Thi hành án dân sự làm việc với các Cục Thi hành án dân sự địa phương
Ngày 25/2/2017, Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự trong năm 2016 và 4 tháng đầu năm 2017; triển khai các giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác thi hành án dân sự đối với 11 Cục Thi hành án dân sự địa phương gồm: Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng. Đồng chí Hoàng Sỹ Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự chủ trì hội nghị.

Buổi làm việc đã nghiêm túc nhận xét, đánh giá, phân tích những mặt đạt được và những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự trong năm 2016 và 4 tháng đầu năm 2017 tại 11 đơn vị địa phương. Đa số các đơn vị nêu trên đều chưa đạt được các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, thậm chí có một số đơn vị chỉ đạt 1/4 chỉ tiêu và xếp hạng thi đua loại C (trung bình). Đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị, từ 1/10/2015 đến 30/9/2016, đã thụ lý mới 3.379 việc, tăng 57 việc so với cùng kỳ; số việc chuyển từ năm 2015 qua là 346 việc. Như vậy, tổng số việc thụ lý là 3.725 việc, tăng 111 việc so với cùng kỳ. Kết quả xác minh, phân loại thì có 3.366 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 90%) và 337 việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 10%) so với cùng kỳ. Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 3.086 việc, đạt tỷ lệ 92% (vượt 18% so với chỉ tiêu được giao). Về tiền, đến hết tháng 9/2015, số cũ chuyển sang trên 50,5 tỷ đồng và từ 01/10/2015 đến 30/9/2016, thụ lý mới gần 174 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ. Kết quả xác minh phân loại có trên 105 tỷ đồng có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 47%, giảm 41%) và 113 tỷ đồng chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 50%) so với cùng kỳ. Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong gần 47 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 45% (vượt 13% so với chỉ tiêu được giao). Thế nhưng so với cùng kỳ năm 2015 thì giảm 125,5 tỷ đồng. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng, trong năm 2016, các cơ quan thi hành án dân sự đã tiếp 988 lượt công dân. Trong đó, tỷ lệ giải quyết thư khiếu nại đạt tỷ lệ 85%, còn 3 đơn thư khiếu nại chuyển sang năm 2017 và 1 đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.

 

Trong 4 tháng đầu năm 2017, về việc đạt 51% (thiếu 23% so với chỉ tiêu được giao) và về tiền đạt 11% (thiếu 21% so với chỉ tiêu được giao). Tại hội nghị, các đơn vị đã cùng nhau tham gia thảo luận, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm và đưa ra các kiến nghị, giải pháp khắc phục, tháo gỡ tồn tại, vướng mắc nhằm làm tốt hơn chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Hoàng Sỹ Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đề nghị các Phó Tổng cục trưởng được giao nhiệm vụ giám sát, quản lý các đơn vị nên phối hợp chặt chẽ với các Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tại các địa phương để sớm khắc phục những hạn chế, hướng đến làm tốt hơn công việc được giao. Đối với các Cục Thi hành án dân sự địa phương, đồng chí yêu cầu các Cục trưởng tăng cường tinh thần trách nhiệm, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy dân chủ để làm gương cho các đơn vị cơ sở. Cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời biểu dương gương sáng và xử lý sai phạm nếu xảy ra. Cần chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi mặt công tác, nhất là trong công tác chỉ đạo điều hành để bảo đảm tính thống nhất, xuyên suốt và nhanh chóng. Đẩy mạnh thực hiện thí điểm cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ngay sau khi hội nghị trực tuyến kết thúc, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức cuộc họp để triển khai một số nội dung công tác nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Tài Ba, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh yêu cầu lãnh đạo các phòng, Chi cục nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung, công việc, đảm bảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự do Tổng cục Thi hành án dân sự giao. Đồng thời đề nghị các Chi cục cấp huyện cần tăng cường đội ngũ Chấp hành viên đối với địa bàn có lượng án lớn, phức tạp, đảm bảo đạt các chỉ tiêu đề ra. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn nghiệp vụ và quản lý, chỉ đạo, điều hành. Kiên quyết không cho thực hiện việc điều chuyển án, điều chỉnh số liệu giữa các Chấp hành viên để đảm bảo khách quan cho việc bình xét thi đua, đánh giá cán bộ theo quy định.

Các tin đã đưa ngày: