Sign In

CHI BỘ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

05/06/2017

CHI BỘ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN
Công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “ Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng”. Trong dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác (19/5/2017), Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa đã có quyết định kết nạp 02 quần chúng là công chức Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa vào Đảng (Quyết định số 1385-QĐ/HU và Quyết định số 1386-QĐ/HU ngày 03 tháng 5 năm 2017).
 
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều ngày 25 tháng 5 năm 2017, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Trần Ngọc Anh và Phan Nhật Nam theo quy định . Lễ kết nạp đảng viên diễn ra trang nghiêm, đúng quy định, trình tự. Các đảng viên mới đều tỏ sự xúc động, và đọc lời tuyên thệ dưới cờ Đảng: Nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của người đảng viên, hứa tiếp tục phấn đấu, rèn luyện nhiều hơn nữa về phẩm chất, bản lĩnh chính trị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh đi lên.
Đồng chí Phan Nhật Việt - Bí thư Chi bộ phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đảng viên mới
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Nhật Việt, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng chúc mừng và đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của 02 đảng viên mới. Giao nhiệm vụ cho 02 đảng viên mới, đồng chí Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng nhấn mạnh: Các đồng chí đảng viên mới phải tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hơn nữa trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị và đạo đức, thực hiện tốt 04 nhiệm vụ của người đảng viên quy định tại Điều 2 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và đã tuyên thệ tại buổi lễ; quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) và Nghị quyết Trung ương (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.  Trong tổ chức thi hành án, phải bảo đảm được sự chí công vô tư, khách quan, thượng tôn pháp luật; bảo vệ lợi ích hợp pháp của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân. Nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, tiên phong, đi đầu trong mọi công việc, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tại buổi Lễ, đồng chí Bí thư chi bộ cũng đã phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Cường và đồng chí Vũ Hải Sơn tiếp tục theo dõi, giúp đỡ các đảng viên mới trong thời gian dự bị.
Lễ kết nạp đảng viên thành công tốt đẹp, trở thành nguồn động lực có ý nghĩa động viên, khích lệ quần chúng trong cơ quan tích cực noi gương, rèn luyện phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần xây dựng Chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh./.
Vũ Hải Sơn

Các tin đã đưa ngày: