Sign In

CHI BỘ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ TỔ CHỨC DIỂN ĐÀN SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ I, NĂM 2023

10/07/2023

CHI BỘ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ TỔ CHỨC DIỂN ĐÀN SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ I, NĂM 2023
Vừa qua, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chuyên đề “Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Về dự và chỉ đạo diễn đàn có đồng chí Trần Thanh Tiến, Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.
Tại Diễn đàn, đồng chí Ngô Tú Ngọc, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023, cụ thể: Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng chí cũng đánh giá tình hình khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, biểu hiện mà Chi bộ đã nhận diện trong các diễn đàn lần trước. Theo đó, các đảng viên đã nghiêm túc hơn trong việc học tập chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và mạnh dạn nhìn nhận khuyết điểm, thẳng thắn hơn trong tự phê bình và phê bình để khắc phục những hạn chế, tồn tại.

Cũng tại Diễn đàn, các đảng viên được quán triệt mục tiêu, quan điểm, các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
Tiếp đó, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã thảo luận sôi nổi trên tinh thần xây dựng, tự soi, tự sửa; liên hệ tình hình địa phương và đơn vị; nêu lên những ưu điểm, khuyết điểm, từ đó đề ra giải pháp để cùng nhau  xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong thời gian tới./.  
Võ Đình Đạo - Chi cục THADS thành phố Đông Hà

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: