Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Vĩnh Châu thông báo bán đấu giá tài sản vụ bà Phan Thị Diệp (04/01/2024)

Thông báo bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất của bà Phan Thị Diệp, địa chỉ: khóm Huỳnh Thu, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Vĩnh Châu thông báo bán đấu giá tài sas3n vụ bà Thạch Thị Huôl (04/01/2024)

Thông báo bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất của bà Thạch Thị Huôl và ông Phùng Quy Anh, địa chỉ: khóm 7, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ngã Năm Thông Báo bán đấu giá tài sản (29/12/2023)

Bán đấu giá tài sản kê biên của ông Quách Đức Thịnh và bà Nguyễn Thị Cẩm Tơ;
địa chỉ: ấp Mỹ Tân, xã Mỹ Bình, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
Các tin đã đưa ngày: