Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ngã Năm đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020

09/01/2020

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ngã Năm đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020
Ngày 27/12/2019, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ngã Năm đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Võ Minh Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đến dự và chỉ đạo Hội nghị, các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan phối hợp trong công tác thi hành án dân sự, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự thị xã, các đồng chí lãnh đạo UBND các xã, phường. Về phía cơ quan Thi hành án dân sự, cấp tỉnh có sự tham dự của đồng chí Lưu Khánh Đường Phó Cục trưởng cục Thi hành án dân sự tỉnh tham dự, các đồng chí lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự thị xã và toàn thể công chức tại Chi cục
Trong năm 2019, Chi cục Thi hành án dân sự trong thị xã đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Cụ thể, Chi cục Thi hành án dân sự trong thị xã đã thụ lý là 1.320 việc, tăng 312 việc (30,95%) so với năm 2018, đạt tỷ lệ 76,28%  (vượt 2,28% so với chỉ tiêu được giao). Về tiền tổng số tiền thụ lý là 43 tỷ 635 triệu 347 nghìn đồng, tăng 12.549.403.000 đồng (40,37%) so với năm 2018, đạt tỷ lệ đạt tỷ lệ 48,57% (Vượt 13,57% so với chỉ tiêu Quốc hội giao).  Trong thi hành án đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nướcđã giải quyết được 665 việc thu được số tiền là 1.316.641.000 đồng; về giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng đã giải quyết được đã giải quyết được 03 việc thu được số tiền là 5.518.399.000 đồng. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được chú trọng, các đơn thư khiếu nại được giải quyết dứt điểm, đúng pháp luật, không để xảy ra tình trạng sai sót, bức xúc kéo dài; công tác kiểm tra và tự kiểm tra đi vào thực chất, hiệu quả; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; các chức danh lãnh đạo cơ bản được kiện toàn.
Năm 2020, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ngã Năm sẽ tiếp tục Tham mưu cho UBND thị xã củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo thi hành án thị xã; tăng cường công tác tự kiểm tra; quan tâm thực tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết án; thực hiện phân loại án chính xác, tổ chức các đợt thi hành án cao điểm, thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành; quan tâm công tác bồi dưỡng nghiệp vụ thi hành án cho đội ngũ Chấp hành viên và Thư ký thi hành án dân sự…
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Minh Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác; đồng thời, đồng chí cũng đề nghị Chi cục cần chủ động trong việc tham mưu cho Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự; tăng cường phối hợp với Phòng Tài nguyên môi trường thị xã, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong việc giải quyết các vụ việc liên quan đến quyền sử dụng đất, tăng cường công tác vận động, tuy nhiên cần kiên quyết cưỡng chế đối với các đối tượng có điều kiện nhưng không tự nguyện thi hành. Trong điều kiện còn thiếu biên chế cần tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành.


Theo Theo Chi cục THADS TX. Ngã Năm

Các tin đã đưa ngày: