Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng họp xét miễn nghĩa vụ thi hành án

18/09/2023

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng họp xét miễn nghĩa vụ thi hành án
Vừa qua, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng cùng với Tòa án nhân dân thành phố Sóc Trăng và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng họp xét miễn nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp Ngân sách Nhà nước.
Qua nghiên cứu hồ sơ, Tòa án nhân dân thành phố Sóc Trăng và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng thống nhất xét miễn nghĩa vụ thi hành án theo quy định tại Điều 61 Luật Thi hành án dân sự và Thông tư liên tịch số 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/9/2015 hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước đối với 3 hồ sơ do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng đề nghị.

Trong thời gian qua, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng đã thực hiện tốt công tác đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách Nhà nước cho người phải thi hành án không có điều kiện thi hành. Nhìn chung công tác xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách Nhà nước cho người phải thi hành án vừa thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Nhà nước đối với các trường hợp người phải thi hành án không có điều kiện thi hành, đồng thời góp phần giải quyết tình trạng những vụ việc chưa có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau ngày càng tăng trong thời gian vừa qua.
 


Theo Chi cục THADS thành phố Sóc Trăng

Các tin đã đưa ngày: