Sign In

Trao Quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ và bổ nhiệm lại Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng

02/03/2022

Trao Quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ và bổ nhiệm lại Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng
Ngày 28/02/2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng tổ chức công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Lư Minh Énh, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Chánh Văn phòng và Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Quách Vĩnh Phong, Chánh Văn phòng giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ với thời hạn 05 năm, kể từ ngày 01/03/2022; Quyết định bổ nhiệm lại đồng chí Đặng Hồng Tuấn giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự với thời hạn 05 năm, kể từ ngày 25/02/2022
 
Thay mặt Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Uốt, Cục trưởng đã trao Quyết định và phát biểu chức mừng

Đồng chí Nguyễn Văn Uốt tin tưởng, mong muốn các đồng chí nhận Quyết định điều động, bổ nhiệm và Quyết định bổ nhiệm lại tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, các đồng chí nhận Quyết định điều động, bổ nhiệm và Quyết định bổ nhiệm lại cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh và hứa sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự quan tâm của cấp ủy, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, công chức, người lao động trong đơn vị.


Theo Văn phòng Cuc THADS tỉnh Sóc Trăng

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: