Sign In

Tổ chức tuyên truyền pháp luật về thi hành án dân sự

29/10/2023

Tổ chức tuyên truyền pháp luật về thi hành án dân sự
Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh năm 2023, sáng ngày 27/10, Cục Thi hành án dân sự tỉnh (cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh) tổ chức tuyên truyền pháp luật thi hành án dân sự tại xã Hưng Phú huyện Mỹ Tú. Tham gia buổi tuyên truyền có đại diện phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự Cục Thi hành án dân sự tỉnh; về phía huyện Mỹ Tú có: Đại diện lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Tú, phòng Tư pháp huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện và thu hút hơn 60 người tham gia.
Tại buổi tuyền truyền, các đồng chí báo cáo viên đã tập trung tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của Luật thi hành án dân sự; quyền và nghĩa vụ của người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thi hành án dân sự….Tại buổi tuyên truyền đã nhận được 08 ý kiến đề nghị giải đáp các thắc mắc về tranh chấp đất đai và thi hành án dân sự; các báo cáo viên và đại diện các cơ quan, đơn vị tham gia tuyên truyền đã đáp thỏa đáng những ý kiến trên.
 

Thông qua buổi tuyên truyền, giúp những người tham gia nắm được các nội dung cơ bản của Luật thi hành án dân sự, từ đó nâng cao ý thức chấp hành và tuân thủ pháp luật về thi hành án dân sự, góp phần đưa pháp luật thi hành án dân sự vào thực tiễn cuộc sống.


Theo Chi cục THADS huyện Mỹ Túi

Các tin đã đưa ngày: