Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng: Tổ chức Hội nghị triển khai công tác trọng tâm Quý I năm 2020

29/10/2019

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng: Tổ chức Hội nghị triển khai công tác trọng tâm Quý I năm 2020
Chiều ngày 24/10/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác trọng tâm Quý I năm 2020 (năm nghiệp vụ thi hành án). Đồng chí Nguyễn Văn Uốt - Cục trưởng tham dự và chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Phó Cục trưởng, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Chấp hành viên, Kế toán thuộc Cục Thi hành án dân sự; Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố.
 

Trong năm 2019, các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thể, toàn tỉnh thụ lý 16.860 việc (tăng 1.867 việc so với cùng kỳ) với  số tiền là 1.496.189.422.000 đồng (tăng 54.806.010.000 đồng so với cùng kỳ). Kết quả đã giải quyết xong 10.263 việc, đạt tỷ lệ 76,58% (so với chỉ tiêu được giao, vượt 3,58%) với số tiền 347.022.392.000 đồng, đạt tỷ lệ 34,74% (so với chỉ tiêu giao vượt 1,74%).

Hội nghị đã tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, từ đó đưa ra một số giải pháp, dự kiến nhiệm vụ trọng tâm Quý I nhằm để hoàn thành chỉ tiêu được giao trong năm 2020.
 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Uốt - Cục trưởng ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể lãnh đạo và toàn thể Chấp hành viên, công chức các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh cho nên đã hoàn thành chỉ tiêu được giao trong năm 2019, trong Quý I năm 2020, đồng chí yêu cầu Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự; Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố quán triệt tới toàn thể công chức của phòng, đơn vị mình một số nội dung sau:

- Tăng cường việc xác minh án chưa điều kiện thi hành chuyển sổ theo dõi riêng; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các việc có điều kiện thi hành ngay từ những tháng đầu năm, đặc biệt là việc đẩy nhanh tiến độ kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản.

- Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố cần nâng cao trách nhiệm, nâng lực quản lý điều hành; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan; tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; khắc phục, rút kinh nghiệm đối với những hạn chế, thiếu sót trong năm qua; có giải pháp hạn chế tối đa việc phát sinh khiếu nại trên địa bàn.

- Các phòng chuyên môn cần tăng cường trách nhiệm và tích cực, chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Cục một cách hiệu quả.
Quách Vĩnh Phong, Văn phòng Cục THADS tỉnh Sóc Trăng

Các tin đã đưa ngày: