Sign In

Thư của Bộ trưởng Lê Thành Long gửi CBCCVC, người lao động ngành Tư pháp nhân dịp Tết cổ truyền Tân Sửu

28/01/2021

Thư của Bộ trưởng Lê Thành Long gửi CBCCVC, người lao động ngành Tư pháp nhân dịp Tết cổ truyền Tân Sửu
Nhân dịp năm mới 2021 và đón Xuân Tân Sửu, thay mặt Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, tôi xin gửi đến các đồng chí cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các học viên, sinh viên đã và đang công tác, làm việc, học tập tại các cơ sở đào tạo trong ngành Tư pháp cùng gia đình lời chúc mừng Năm mới tốt đẹp nhất.
Năm 2020, mặc dù bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, với nhiều yêu cầu mới, thử thách cho đơn vị, Bộ, ngành Tư pháp, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Bộ, ngành Tư pháp đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, từ tham mưu các vấn đề vĩ mô trong tổng kết, xây dựng các văn kiện của Đảng, các khía cạnh pháp lý trong đối phó đại dịch Covid-19 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đến việc giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan trực tiếp đến mỗi người dân, doanh nghiệp. Những kết quả nêu trên đã đóng góp trực tiếp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần khẳng định vị thế, vai trò của công tác tư pháp trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, tôi xin ghi nhận, trân quý và chân thành cảm ơn những quyết tâm và nỗ lực của các đồng chí.
Bước sang năm Tân Sửu 2021 với nhiều sự kiện quan trọng, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025 với nhiều thời cơ, vận hội và thách thức mới cho đất nước và Bộ, ngành Tư pháp. Tôi tin tưởng và mong muốn rằng, bằng trí tuệ, nhiệt huyết và lòng yêu nghề của mình, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành chúng ta tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống, tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

 
Kính chúc các đồng chí cùng gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công!
 
Thân ái,
 
Lê Thành Long
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: