Sign In

Phát huy vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác thi hành án dân sự

10/10/2019

Nhìn lại 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 16-12- 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn tỉnh, đến nay công tác này đạt nhiều kết quả khả quan. Hàng năm, tỷ lệ THADS cả về số việc và tiền đều tăng
Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 13, Cục THADS đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc trong cơ quan THADS hai cấp. Trước hết, Cục THADS phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng các chuyên trang, chuyên đề nhằm phổ biến Chỉ thị số 13 và các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác THADS. Đồng thời, thường xuyên mở các lớp tập huấn chuyên sâu; chấn chỉnh, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác đối với lãnh đạo, công chức cơ quan THADS hai cấp gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Qua đó, đã xác định được tầm quan trọng của Chỉ thị số 13 và những nội dung trọng tâm cần tập trung tổ chức thực hiện, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác THADS trong tỉnh.
 

 

Trong 5 năm qua, Cục THADS đã kịp thời phối hợp các cơ quan, ban ngành trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc tổ chức THADS các vụ việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài. Cụ thể, toàn tỉnh có 54 việc thuộc tiêu chí án trọng điểm, phức tạp, kéo dài, kết quả đến nay đã giải quyết xong 50 việc. Hàng năm, Cục THADS đều thực hiện cao điểm rút án và tập trung vào các vấn đề trọng tâm. Đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, thuyết phục, kết hợp cương quyết tổ chức cưỡng chế thi hành án những trường hợp có điều kiện nhưng không tự nguyện thi hành, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Quá trình thực hiện, THADS hai cấp chú trọng công tác kiểm tra, tự kiểm tra và kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót.

Ngoài ra, cơ quan THADS tiếp tục tham mưu kiện toàn ban chỉ đạo THADS hai cấp; tham mưu sửa đổi quy chế hoạt động, thay đổi và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Ban chỉ đạo THADS hai cấp kịp thời tổ chức họp để đưa ra ý kiến chỉ đạo đối với các vụ việc khó khăn, phức tạp. Hàng năm, ban chỉ đạo THADS hai cấp đều ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch hoạt động. HĐND đã tổ chức nhiều đoàn giám sát về công tác THADS và đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế; yêu cầu cơ quan THADS kịp thời khắc phục. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, thị xã, thành phố đã thực tốt công tác giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật của cơ quan THADS hai cấp. UBND các cấp đã thực tốt nhiệm vụ, quyền hạn đối với công tác THADS trên địa bàn theo quy định...

Với sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức cơ quan hai cấp cùng sự phối hợp chặt chẽ với các ban ngành có liên quan và sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đưa công THADS hoạt động ngày càng đạt hiệu quả cao hơn. Trong cùng kỳ, cơ quan THADS hai cấp đã thụ lý 47.986 việc và đã giải quyết xong 41.174 việc. Điều này cho thấy, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13 đã nêu cao được nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác THADS. Tuy đội ngũ chấp hành viên, công chức cơ quan THADS còn thiếu, nhưng với tính chủ động, kiên quyết, tinh thần trách nhiệm cao, tập thể cán bộ THADS hai cấp đã khắc phục, vượt khó hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ do cấp trên giao. Sự phối hợp giữa cơ quan THADS với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác giải quyết các vụ việc phức tạp trong lĩnh vực THADS ngày càng hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Văn Uốt - Cục trưởng Cục THADS cho biết, hai cấp sẽ không ngừng nâng cao hiệu quả thi hành các bản án liên quan đến các khoản nợ của tổ chức tín dụng đã có hiệu lực pháp luật, đạt tỷ lệ cao về việc và về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành. Đồng thời, khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS, nhất là các vi phạm trong kê biên, đấu giá tài sản thi hành án; giảm tối đa các vụ việc liên quan đến trách nhiệm bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính và các vụ việc đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản. Hai cấp sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thi hành án. Coi đây là giải pháp đột phá thay đổi lề lối làm việc, bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình. Đặc biệt, kịp thời hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của chi cục THADS và chấp hành viên hai cấp để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.


Theo baosoctrang.org.vn

Các tin đã đưa ngày: