Sign In

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng kiểm tra công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

23/02/2017

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng kiểm tra công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
     Ngày 23/02/2017, Đoàn công tác của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã tiến hành kiểm tra công tác thi hành án dân sự (THADS) tại Chi cục THADS thành phố Sóc Trăng. Tham gia tiếp và làm việc với đoàn có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh Ủy, Sở Tư pháp, Cục THADS tỉnh; Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng.
     Trong 4 tháng đầu năm (tính từ ngày 1-10-2016 đến ngày 31-1-2017), Chi cục THADS thành phố Sóc Trăng đã thụ lý 1.515 việc (giảm 123 việc so với cúng kỳ), số có điều kiện thi hành 1.202 việc và đã thi hành xong 253, đạt tỉ lệ 21.08%. Về giá trị, tổng số thụ lý  trên 501 tỉ đồng (tăng trên 81 tỉ đồng), số có điều kiện thi hành gần 497 tỉ đồng và đã thi hành xong gần 19 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 3,8%. Đơn vị cũng rất quan tâm đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đã tiếp 21 lượt công dân, giải quyết đạt 100% đơn thư khiếu nại (không có đơn tố cáo). Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị cũng đề ra nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả, tăng cường công tác phối hợp nhưng vẫn chưa hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao, do tồn tại nhiều nguyên nhân khác nhau. Đồng chí Bùi Thị Thúy Nga - Phó Cục trưởng Cục THADS, phụ trách Chi cục THADS thành phố Sóc Trăng đề xuất: Tăng cường chỉ tiêu biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chấp hành viên để khắc phục tình trạng quá tải trong công việc; kiện toàn các chức danh lãnh đạo cho chi cục; tổ chức nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng; các ban, ngành có liên quan cần phối hợp và hỗ trợ giúp đơn vị hoàn thành chỉ tiêu.
 

 
     Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đề nghị Chi cục THADS thành phố Sóc Trăng phải cố gắng khắc phục khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Trong đó, phải tập trung vào giải quyết các án lớn, án phức tạp,  án tín dụng, ngân hàng và có sự phân công, phân nhiệm cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị phải linh hoạt và chọn lựa chọn lựa đơn vị, tổ chức thẩm định, bán đấu giá có uy tín; những vụ việc khó khăn phải trao đổi, xin ý kiến từ Cục THADS để được tháo gỡ; tăng cường công tác phối hợp và tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Chi cục cũng cần quan tâm đến công tác tiếp công dân; ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách thủ tục hành chính. Cán bộ, chấp hành viên của đơn vị phải nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong thi hành nhiệm vụ; tập trung nghiên cứu văn bản pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
     Trong ngày, Đoàn công tác của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng cũng đã đến thăm và làm việc tại Cục THADS tỉnh Sóc Trăng. Tham gia tiếp và làm việc với đoàn có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Tư pháp và lãnh đạo Cục THADS, chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố.
     Theo báo cáo của đồng chí Lê Trọng Nguyên, trong 4 tháng đầu năm 2017, toàn ngành đã thụ lý được 7.804 việc (tăng 801 việc so với cùng kỳ), số có điều kiện thi hành 6.164 việc và đã thi hành xong 2.124 việc, đạt 34,46%. Về giá trị đã thụ lý trên 1.010 tỉ đồng (tăng gần 86 tỉ đồng), số có điều kiện thi hành gần 910 tỉ đồng và đã thi hành xong trên 50 tỉ đồng, đạt 5,51%.  Ngay từ đầu năm, Cục THADS đã chỉ đạo cơ quan THADS hai cấp thực hiện đồng bộ các giải pháp một cách hiệu quả; quan tâm công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời (đạt 100%); công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đúng quy định… Tuy nhiên, dù rất cố gắng nhưng ngành THADS vẫn không đạt chỉ tiêu được giao vì vướng rất nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ. Nổi bật là việc thiếu biên chế (thiếu 9 biên chế); còn khuyết nhiều chứ danh (thiếu 1 phó cục trưởng, 11 phó chi cục trưởng, 2 trưởng phòng, 2 phó trưởng phòng, 13 chấp hành viên, 11 thẩm tra viên…)  và tài sản kê biên, bán đấu giá không có người mua. Lãnh đạo Cục THADS đề nghị Bộ Tư pháp, Tổ cục THADS sớm có chính sách thu hút nguồn nhân lực về công tác tại địa phương; quan tâm xem xét cho công chức đang giữ ngạch cán sự, thư ký trung cấp THADS được tham gia thi tuyển chấp hành viên sơ cấp năm 2017; sớm tổ chức kỳ thi nâng ngạch cho công chức từ nhân viên, cán sự, tương đương lên ngạch chuyên viên; tổ chức thi tuyển công chức THADS; việc đánh giá, xếp loại viên chức; xem xét bổ sung kinh phí tạm ứng cưỡng chế; triển khai các phần mềm báo cáo thông kê kết quả THADS, quản lý văn bản, chữ ký số.
 

     Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng ghi nhận những chuyển biến tích cực của ngành THADS Sóc Trăng cũng như những khó khăn ở địa phương. Thứ trưởng đề nghị THADS hai cấp phải tập trung hết sức lực, bám sát chương trình, kế hoạch đề ra và bằng mọi giải pháp để hoàn thành được chỉ tiêu năm 2017. Địa phương cần tập trung vào giải quyết án lớn, án liên quan đến tín dụng, ngân hàng và án phức tạp, kéo dài Đồng thời, THADS Sóc Trăng phải tăng cường kiểm tra, giám sát; phân công, phân nhiệm cụ thể; nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu và kiên quyết chấn chỉnh, xử lý sai phạm. Cục THADS cần quan công tác tiếp công dân định kỳ và văn hóa trong công tác tiếp công dân; năng động liên hệ với nhiều đơn vị, tổ chức thẩm định, bán đấu giá để tạo sự cạnh tranh và chọn được đơn vị, tổ chức có uy tín. Ngoài ra, Cục THADS phải thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn (ngoài các lớp tập huấn do Tổng cục THADS tổ chức) để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cán bộ, chấp hành viên trong ngành.  Đặc biệt, ngành phải khẩn trương kiện toàn tổ chức, cán bộ; mạnh dạng đề xuất, bổ nhiệm những cán bộ trẻ có năng lực, phẩm chất đạo đức và cần phải bổ nhiệm một chức danh Phó Cục THADS để đáp ứng nhu cầu công tác. Đây là nhiệm vụ của Tổng cục THADS nên đề nghị Tổng cục phải thành lập đoàn rà soát và thực hiện ngay nhiệm vụ này; thứ trưởng cũng ghi nhận những kiến nghị đề xuất của Cục THADS.
 Quách Vĩnh Phong -Văn phòng Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: