Sign In

Đoàn kiểm tra chuyên đề công tác văn phòng, thi đua khen thưởng của Tổng cục Thi hành án dân sự kiểm tra tại Sóc Trăng

05/04/2018

Đoàn kiểm tra chuyên đề công tác văn phòng, thi đua khen thưởng của Tổng cục Thi hành án dân sự kiểm tra tại Sóc Trăng
Đoàn kiểm tra kiểm tra chuyên đề công tác văn phòng, thi đua khen thưởng của Tổng cục Thi hành án dân sự đã thực hiện kiểm tra tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trần Đề và Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong thời gian từ 28-30/3/2018

Sau 03 ngày kiểm tra, thông qua dự thảo kết luận, Đoàn kiểm tra đánh giá cao việc lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự cũng như các Chi cục được kiểm tra đã nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng, yêu cầu của công tác văn phòng, thi đua khen thưởng và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác này như: xây dựng và ban hành Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ theo mẫu hướng dẫn của Tổng cục Thi hành án dân sự; việc ban hành Kế hoạch công tác năm của Cục Thi hành án dân sự và các Chi cục Thi hành án dân sự trong tỉnh tương đối bài bản; việc triển khai các ý kiến chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục tương đối đầy đủ; Công tác phát ngôn, xử lý thông tin báo chí được triển khai thực hiện nghiêm túc... Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ một số hạn chế và yêu cầu lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trần Đề và Cục Thi hành án dân sự tỉnh cần tập trung khắc phục để tiếp tục củng cố, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác văn phòng, thi đua khen thưởng trong thời gian tới./.


Theo TK.BBT

Các tin đã đưa ngày: