Sign In

Toàn văn 12 luật được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

16/09/2017

Thực hiện Công văn số 1504/UBND-NC ngày 15/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV; Công văn số 3175/TCTHADS-NV3 ngày 28/8/2017 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc triển khai thực hiện việc tuyên truyền, PBGDPL và hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017, Cục Thi hành án dân sự đăng tải toàn văn 12 luật vừa được Quốc hội thông qua:
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: