Sign In

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định tiêu chí và cách thức thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh

02/05/2018


Ngày 23/4/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 981/QĐ-UBND về việc Quy định tiêu chí và cách thức thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh

Quy định gồm 04 Chương và 20 Điều, quy định về nguyên tắc thẩm định hồ sơ; trách nhiệm của Thừa phát lại khi nộp hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng; cơ cấu thang điểm; tiêu chí Thừa phát lại thành lập Văn phòng; tiêu chí thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại; tiêu chí nhân sự phụ trách kế toán; tiêu chí nhân sự phụ trách công nghệ thông tin; tiêu chí nhân sự phụ trách lưu trữ; tiêu chí về trụ sở của Văn phòng; tiêu chí về hình thức hoạt động của Văn phòng; tiêu chí về quy trình nghiệp vụ của Văn phòng; tiêu chí khả năng quản trị Văn phòng; tiêu chí khả thi của Đề án thành lập Văn phòng; những trường hợp không được tính điểm hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng...

Xem chi tiết nội dung Quy định tại đây./.


Theo TK.BBT

Các tin đã đưa ngày: