Sign In

Cục Thi hành án Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị triển khai công tác quý I năm 2023

14/10/2022

Cục Thi hành án Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị  triển khai công tác quý I năm 2023
Ngày 13/10/2022, Cục  Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Quý I/2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Cục THADS tỉnh Sơn La có đồng chí Nguyễn Ngọc Hải - Bí Thư Chi bộ - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Sơn La, thành phần tham dự hội nghị gồm các đ/c Lãnh đạo Cục; Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục; Chi cục Trưởng Chi cục THADS thành phố Sơn La, toàn thể công chức Cục THADS tỉnh Sơn La và Chi cục THADS thành phố. Tại điểm cầu 11 huyện gồm có: Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự 11 huyện cùng toàn thể công chức các cơ quan THADS trong tỉnh.
          Để bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác trong năm 2023, ngay từ những tháng đầu của năm công tác, Cục THADS tỉnh đã ban hành Kế hoạch công tác quý I/2023; Quyết định tạm giao chỉ tiêu nhiệm vụ công tác trong quý I/2023 cho chấp hành viên Cục THADS và Chi cục THADS huyện, thành phố, đồng thời ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính trong quý I/2023 và tổ chức Hội nghị để triển khai thực hiện.
           Tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Ngọc Hải – Cục trưởng đã đánh giá kết quả công tác năm 2022. Trong năm vừa qua, công tác THADS của các cơ quan THADS trong tỉnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do một số nguyên nhân như: số lượng việc thi hành án không tăng nhưng về số tiền phải thi hành án có giá trị lớn, tính chất phức tạp ngày càng gia tăng, nhất là các vụ việc tranh chấp dân sự, án tín dụng ngân hàng, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến công tác tổ chức thi hành án, biên chế tại các đơn vị còn thiếu và chưa tương xứng với khối lượng công việc phải thực hiện... Tuy nhiên, tập thể lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tập trung lãnh, chỉ đạo và đề ra nhiều giải pháp, với quyết tâm phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. Theo đó, đã tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng Kế hoạch công tác (tuần, tháng quý, năm), tổ chức kiểm tra (với 59 cuộc tự kiểm tra và kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới);  điều chỉnh chỉ tiêu biên chế bổ sung cho đơn vị nhiều án, chỉ đạo các tổ công tác; lãnh đạo Cục phụ trách phụ trách địa bàn tăng cường xuống cơ sở để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị; hàng tháng thông báo cho Ban chỉ đạo THADS cấp huyện về kết quả THADS của các đơn vị để nắm bắt tình hình và có chỉ đạo kịp thời; phối hợp với cơ quan Tòa án, VKSND và các cơ quan liên ngành trong tổ chức thi hành án... Với sự nỗ lực, vượt qua khó khăn của toàn thể công chức và người lao động tại các cơ quan THADS trong tỉnh, công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính đã đạt và vượt chỉ tiêu được giao, góp phần vào kết quả chung của toàn ngành. Kết quả công tác THADS năm 2022, toàn tỉnh đã đạt tỉ lệ 85,86%/83% (vượt 2,86% so với chỉ tiêu được Tổng cục THADS giao); đạt tỷ lệ: 44,19%/42,1% (vượt 2,09% so với chỉ tiêu được Tổng cục THADS giao). Đồng thời, các cơ quan THADS trong tỉnh cũng đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ khác, kết quả về cơ bản đã hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra.
          Đồng chí Nguyễn Ngọc Hải – Cục trưởng đã đã ghi nhận và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022, đồng thời chỉ đạo các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục nghiêm túc những hạn chế tồn tại trong năm 2022;  tập trung xây dựng Dự thảo kế hoạch công tác trọng tâm năm 2023, sửa đổi, bổ sung khi có kế hoạch công tác năm 2023 của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS; xin ý kiến UBND và trình Tổng Cục thẩm định.
           Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp theo Nghị quyết số 23-NQ/BCS ngày 19/3/2022 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính giai đoạn 2022-2026. Triển khai kịp thời 13 nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác quý I/2023 của Cục THADS đã ban hành và các giải pháp như: đổi mới phương pháp lãnh đạo, tổ chức tập huấn triển khai các văn bản; về các kỹ năng kiểm tra, tổ chức thi hành án.. tăng cường kiểm tra đối với chấp hành viên, công tác kế toán nghiệp vụ, các vấn đề dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; các tổ công tác, lãnh đạo phụ trách địa bàn chủ động bám sát cơ sở nhất là đối với các đơn vị có nhiều án, các đơn vị còn hạn chế, yếu kém. Kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; khuyến khích các cơ quan THADS trong tỉnh phấn đấu hết quý I/2023, các cơ quan THADS trong tỉnh phải đạt ít nhất là 35% chỉ tiêu kế hoạch công tác cả năm 2023 và hoàn thành ít nhất 1/3 số lượng các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và của địa phương giao trong năm 2023./.


Theo Nguyễn Thị Bích Trang – Cục THADS tỉnh Sơn La

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: