Sign In

Cục Thi hành án dân sự thực hiện tốt công tác tiếp công dân

31/07/2019

Cục Thi hành án dân sự thực hiện tốt công tác tiếp công dân
          Thực hiện “Năm dân vận chính quyền” và để nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh, Cục Thi hành án dân sự chỉ đạo và thực hiện tốt công tác tiếp công dân.
Hoạt động tiếp công dân mang tính bắt buộc đối với các cơ quan nhà nước, đối với cơ quan Thi hành án dân sự, hoạt động tiếp công dân có ý nghĩa và vai trò rất lớn trong việc tổ chức thi hành án vì thông qua công tác tiếp công dân lắng nghe các ý kiến của người dân, nắm bắt thông tin về Chấp hành viên, công chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định, quy trình của pháp luật; góp phần thực hiện tốt quyền khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập trong việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của công dân về thi hành án dân sự. Đồng thời, làm tốt công tác tiếp dân sẽ hạn chế việc khiếu nại, tố cáo vượt cấp, cũng như nhiều bất cập khác của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Từ vai trò quan trọng của công tác tiếp công dân, Cục Thi hành án dân sự đã chỉ đạo các dơn vị trực thuộc thực hiện tốt việc tiếp công dân theo Quy chế tiếp công dân được ban hành theo Quyết định số 1449/QĐ-CTHADS ngày 28/12/2016 của Cục THADS, đảm bảo lãnh đạo đơn vị hàng tuần phải có lịch tiếp công dân, cử công chức có trình độ, năng lực bố trí tiếp công dân.

Trong 9 tháng năm 2019, Cục THADS đã tiếp 117 lượt công dân, trong đó, lãnh đạo Cục trực tiếp tiếp 46 lượt. Qua đối thoại, được trình bày những bức xúc, công dân tập trung phản ánh vào các nội dung chấp hành viên chậm thi hành án, chậm giao tài sản mua trúng đấu giá, vi phạm trình tự thủ tục về kê biên, cưỡng chế thi hành án. Đa số người dân sau khi được lãnh đạo các cơ quan THADS tiếp đã chấp nhận việc giải thích pháp luật liên quan đến vụ việc của mình.

Thông qua công tác tiếp dân đã góp phần hoàn thiện công tác quản lý, giúp cho Lãnh đạo các cơ quan Thi hành án dân sự có điều kiện kiểm tra, đánh giá lại công tác chỉ đạo điều hành của mình, đánh giá được thái độ phục vụ người dân của đội ngũ CBCC, từ đó có những điều chỉnh thích hợp, kịp thời. Đồng thời giải quyết được những vụ việc khiếu nại bức xúc, kéo dài, tạo tiếng nói đồng thuận giữa cơ quan Thi hành án dân sự và cá nhân, tổ chức có liên quan, giúp cho việc tổ chức thi hành án được thực hiện kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

 
Trần Hồng Thắm

Các tin đã đưa ngày: