Sign In

Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Tây Ninh tăng cường đôn đốc các Chi cục Thi hành án dân sự thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2019

10/09/2019

Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Tây Ninh tăng cường đôn đốc các Chi cục Thi hành án dân sự thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2019
            Tây Ninh là địa phương có lượng việc thụ lý thi hành rất lớn. 11 tháng của năm 2019 toàn tỉnh đã thụ lý 30.810 việc, tăng 1.302 việc so với cùng kỳ năm 2018 trong điều kiện biên chế và số lượng Chấp hành viên chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên, đến thời điểm 30/8/2019, tỷ lệ thi hành xong đạt được chưa cao, kết quả thi hành xong là 14.138 việc đạt tỷ lệ 63,33 % (tăng 714 việc so với cùng kỳ năm 2018) cần phải có nhiều sự nỗ lực, phấn đấu hơn nữa của đội ngũ CBCC để hoàn thành chỉ tiêu được giao. Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự đã đề ra nhiều giải pháp tăng cường công tác tổ chức thi hành án, trong đó có công tác chỉ đạo, điều hành. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, động viên, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, định hướng trong công việc nhằm nỗ lực bứt phá, vượt qua khó khăn về áp lực công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2019.
Trong 02 ngày (05 và 06 tháng 9 năm 2019) Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Tây Ninh đã trực tiếp làm việc với các chi cục THADS trong tỉnh, lắng nghe báo cáo tình hình, đôn đốc, động viên cán bộ, công chức, người lao động nỗ lực thực hiện nhiệm vụ. Tại các buổi làm việc, Lãnh đạo Cục đã ghi nhận kết quả đạt được, chia sẽ những khó khăn các đơn vị đã và đang gặp phải, đồng thời chỉ đạo Chấp hành viên, thư ký nỗ lực phấn đấu, đề ra kế hoạch công việc khoa học, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thi hành án đuọc giao.

Qua các buổi làm việc, lãnh đạo Cục THADS đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của CBCC các Chi cục THADS huyện Trảng Bàng, Gò Dầu, Hòa Thành. Chi cục trưởng các chi cục nêu trên đã nắm chắc công việc, có giải pháp tổ chức thi hành án tại đơn vị hiệu quả, thực hiện tốt việc kiểm tra, đôn đốc Chấp hành viên thực hiện nhiệm vụ. Kết luận tại buổi làm việc, Lãnh đạo Cục THADS đề nghị các chi cục: tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, sâu sát hơn với quá trình tác nghiệp của Chấp hành viên; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện tốt việc xử lý và quản lý kho tang vật; từng đơn vị tùy vào tình hình thực tế có giải pháp phù hợp để đẩy nhanh tiến độ giải quyết án; tập trung giải quyết án có khả năng thi hành xong trong tháng 9/2019 đảm bảo đúng quy định; thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan để có điều kiện thuận lợi nhất trong việc tổ chức THADS, tổ chức giao tài sản cho người mua trúng đấu giá để kết thúc vụ việc; xây dựng nội bộ đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Chi cục trưởng các Chi cục THADS huyện, thành phố đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Cục và hứa quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019.

 
Nguyễn Thị Lành
 

Các tin đã đưa ngày: