Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức kiểm tra chuyên đề công tác thi hành án dân sự năm 2023

06/12/2022

          Để đảm bảo thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự (THADS) năm 2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh đã xác định 03 giải pháp đột phá cần quyết liệt chỉ đạo thực hiện trong năm 2023 gồm: tập trung giải quyết án trên 01 năm, xử lý tang vật tồn và xác minh phân loại án chưa có điều kiện thi hành chuyển sổ theo dõi riêng.
Nhằm đánh giá kết quả tự kiểm tra, công tác chỉ đạo, điều hành của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc về kết quả chỉ đạo giải quyết án trên 01 năm, quản lý và thực hiện công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án; trách nhiệm của Chấp hành viên trong việc tổ chức thi hành án; đồng thời để Lãnh đạo Cục kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động, khó khăn, vướng mắc tại các đơn vị để có chỉ đạo khắc phục, chấn chỉnh và xử lý kịp thời vi phạm, nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn, Cục Thi hành án dân sự đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra chuyên đề công tác THADS năm 2023 (số 1273/KH-CTHADS ngày 24/10/2022).

         Theo Kế hoạch, Cục THADS sẽ tiến hành kiểm tra tại 09 Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố và 02 Phòng chuyên môn thuộc Cục (phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, phòng Tài chính - Kế toán). Nội dung kiểm tra tập trung các nội dung: (i) kiểm tra trình tự, thủ tục thi hành án đối với loại án có điều kiện và án trên 01 năm của năm 2022 chuyển sang năm 2023; (ii) công tác xử lý tang vật tồn, tiền tồn; (iii) việc phân loại án, chuyển sang sổ theo dõi riêng đối với việc chưa có điều kiện thi hành án; (iv) phúc tra kết quả thực hiện các phần mềm nghiệp vụ. Trên cơ sở Kế hoạch kiểm tra, các đơn vị tự kiểm tra và xây dựng báo cáo, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan phục vụ công tác kiểm tra.

         Cục Thi hành án dân sự thành lập 02 đoàn kiểm tra do các Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn và đại diện các phòng chuyên môn thuộc Cục, sẽ trực tiếp kiểm tra tại các đơn vị theo Kế hoạch. Thời gian kiểm tra từ ngày 07/12-30/12/2022./.

 
Trương Thị Hồng Hoa

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: