Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Công chức, người lao động năm 2023

03/01/2023

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Công chức, người lao động năm 2023
          Sáng ngày 30/12/2022, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh tổ chức Hội nghị Công chức, người lao động năm 2023 với sự tham gia của toàn thể công chức, người lao động tại Cục THADS tỉnh. Đoàn chủ tịch gồm: ông Võ Xuân Biên - Cục trưởng, Bí thư Chi bộ; ông Trần Văn Cưng - Phó Cục trưởng; bà Nguyễn Thị Lành - Chủ tịch Công đoàn cơ sở.
Hội nghị đã được nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, chương trình công tác năm 2023; báo cáo công khai tài chính năm 2022; báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022, phát động phong trào thi đua năm 2023; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023.

Năm 2022, Công đoàn Cục THADS tỉnh đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy; phối hợp với lãnh đạo Cục thực hiện tốt công tác chuyên môn; tích cực tham gia công tác quản lý, công tác cải cách hành chính; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; đại diện bảo vệ, chăm lo đời sống của đoàn viên, công chức, người lao động; góp phần xây dựng cơ quan văn hóa, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Kết quả công tác THADS năm 2022 về việc, tổng số giải quyết là 664 việc, trong đó thi hành xong là 471 việc đạt tỷ lệ 82,49%, vượt 0,99% so với chỉ tiêu được giao; về tiền, tổng số giải quyết 354  tỷ 015 triệu 372 nghìn đồng, trong đó đã thi hành xong 118 tỷ 967 triệu 106 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 62,88%, vượt chỉ tiêu được giao là 22,78%.  Công tác chỉ đạo, điều hành từng bước được đổi mới; các vụ việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế được tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt; những thiếu sót, vi phạm trong THADS được chấn chỉnh, khắc phục; công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được củng cố, kiện toàn; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác thi hành án hành chính có sự thay đổi rõ nét...

Tại Hội nghị, Đoàn chủ tịch đã dành nhiều thời gian để công chức, người lao động thảo luận đối với các dự thảo quy chế và giải đáp các kiến nghị của công chức, người lao động trong đơn vị; Tập thể công chức, người lao động cơ bản thống nhất theo dự thảo, đề xuất bổ sung rõ thêm việc thanh toán chế độ cho công chức đi công tác dưới 15 km.
Đ/c Võ Xuân Biên - Cục trưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, ông Võ Xuân Biên - Cục trưởng phát biểu các hoạt động trong năm 2022 Cục Thi hành án dân sự hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đề nghị toàn thể công chức, người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao: Ra quyết định thi hành án (THA) đúng quy định của pháp luật 100% đối với bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực; Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và theo dõi việc thi hành đối với 100% bản án, quyết định của Toà án về vụ án hành chính có nội dung theo dõi do Toà án chuyển giao; Phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức THA; Đảm bảo tỷ lệ thi hành án xong trên 82,6% về việc và trên 45,6% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành; Thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự, nhất là các vi phạm trong kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án; Trả lời bảo đảm chất lượng, đúng trình tự, thủ tục và thời hạn 100% số văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Chấp hành viên, cơ quan THADS cấp dưới; Thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng quy định của pháp luật; giải quyết đúng thời hạn 100% số đơn thư khiếu nại, tố cáo; giải quyết cơ bản những vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài; Hạn chế phát sinh vụ việc liên quan đến trách nhiệm bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính trong hoạt động thi hành án dân sự; giải quyết dứt điểm các vụ việc bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính; Chăm lo đời sống công chức, người lao động; Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho công chức, người lao động.

Mong muốn Ban Chấp hành Công đoàn phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn; quan tâm chăm lo đời sống cho công chức, người lao động, phát động các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023; Tập thể công chức, người lao động tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt hơn các chỉ tiêu đề ra để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2023 và trong những năm tiếp theo.

 
   Phan Hồng Thanh Trúc

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: