Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự, kỹ năng làm việc trên môi trường số

24/11/2023

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự, kỹ năng làm việc trên môi trường số
          Sáng ngày 24/11/2023, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự, kỹ năng làm việc trên môi trường số theo Kế hoạch số 1798/KH-CTHADS ngày 06/11/2023 của Cục THADS tỉnh Tây Ninh. Tham dự Hội nghị có ông Võ Xuân Biên - Cục trưởng Cục THADS, các Phó Cục trưởng, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng các Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố, toàn thể Chấp hành viên và công chức phụ trách công tác văn thư thuộc các cơ quan THADS trong tỉnh. Hội nghị tập huấn tập trung vào các chuyên đề: (i) Một số lưu ý trong xác minh điều kiện thi hành án, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản; (ii) Quán triệt, cập nhật, phổ biến những điểm mới của Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về một số thủ tục quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ THADS (thay thế Thông tư số 01/2016, có hiệu lực từ ngày 01/10/2023) và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu nghiệp vụ THADS theo quy định tại Thông tư này; (iii) Một số kỹ năng làm việc trong môi trường số.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Cục trưởng Võ Xuân Biên quán triệt mục đích của Hội nghị tập huấn nhằm kịp thời trang bị cho Chấp hành viên, công chức THADS những nội dung mới được Tổng cục THADS triển khai về nghiệp vụ THADS và kỹ năng làm việc trên môi trường số, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tổ chức thi hành án, hạn chế phát sinh vi phạm. Về công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào hoạt động THADS, Cục trưởng Võ Xuân Biên nhấn mạnh đây là yêu cầu của Đảng, Nhà nước, Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục THADS đối với mỗi Lãnh đạo cơ quan THADS, Chấp hành viên và công chức THADS, nhất là trong bối cảnh công tác THADS ngày càng phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức như hiện nay. Cục trưởng Võ Xuân Biên đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn với tinh thần nghiêm túc, tập trung lắng nghe các chuyên đề được báo cáo viên truyền đạt, tích cực tham gia thảo luận, trao đổi các vấn đề có liên quan đến nội dung được tập huấn.

Tại Hội nghị, ông Trần Văn Cưng - Phó Cục trưởng Cục THADS đã triển khai, quán triệt nội dung Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Phó Cục trưởng Trần Văn Cưng đã yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, đội ngũ Chấp hành viên, công chức làm công tác THADS phải nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thi hành án; từ đó nêu cao trách nhiệm, tích cực chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả Quy định này tại đơn vị.

Sau khi nghe các báo cáo viên là Lãnh đạo Cục, Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục triển khai nội dung các chuyên đề, Hội nghị đã dành thời gian để trao đổi, thảo luận về các vấn đề khó khăn, vướng mắc hoặc nhận thức chưa thống nhất trong thực tiễn hoạt động tổ chức thi hành án của Chấp hành viên: về diện tích đất tối thiểu được tách thửa theo quy định của UBND tỉnh; việc kê biên, xử lý tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 110 Luật THADS; quy định về việc chưa có điều kiện thi hành án còn gây khó khăn cho chấp hành viên... Các vấn đề đại biểu trao đổi, thảo luận đều được Lãnh đạo Cục tiếp nhận, giải đáp theo quy định, đáp ứng yêu cầu các cá nhân đặt ra tại Hội nghị.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị tập huấn công tác nghiệp vụ THADS năm 2023 của Cục THADS tỉnh Tây Ninh đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Lãnh đạo Cục THADS, Cục trưởng Võ Xuân Biên yêu cầu toàn thể Lãnh đạo, Chấp hành viên, công chức cơ quan THADS trong tỉnh tiếp thu, vận dụng các nội dung đã được triển khai vào thực tiễn công tác tổ chức thi hành án. Đồng thời, Cục trưởng đã chỉ đạo quán triệt các đơn vị về việc thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS của từng Chấp hành viên/từng tháng trong năm 2024, tập trung đôn đốc giải quyết các vụ việc đã ra quyết định thi hành án trên 01 năm chưa thi hành xong đảm bảo quy trình, Chấp hành viên phải làm hết chức trách, nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh, Thủ trưởng đơn vị phải trực tiếp có ý kiến chỉ đạo đối với từng hồ sơ vụ việc; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện của Chấp hành viên. Theo dõi, rà soát số việc chưa có điều kiện thi hành án đủ điều kiện để kịp thời thực hiện chuyển sang sổ theo dõi riêng nhằm giảm lượng án chuyển kỳ sau. Nghiêm túc học tập, nâng cao kỹ năng tin học để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, sử dụng cập nhật đầy đủ dữ liệu trên các Phần mềm nghiệp vụ. Đối với các vấn đề được trao đổi, thảo luận tại Hội nghị, giao Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án tổng hợp, có văn bản triển khai đến các đơn vị để thực hiện thống nhất./.
 
Trương Thị Hồng Hoa

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: