Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Dầu – đơn vị có kết quả thi hành án 06 tháng đầu năm 2023 nổi bật

11/04/2023

          Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023, hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) và Cục THADS tỉnh Tây Ninh phát động, trong 06 tháng đầu năm 2023, Lãnh đạo Chi cục THADS huyện Gò Dầu đã tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, quyết liệt tổ chức thi hành án với nhiều biện pháp giải quyết án hiệu quả cùng với sự nỗ lực của đội ngũ Chấp hành viên, công chức đơn vị, Chi cục THADS huyện Gò Dầu đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần không nhỏ vào kết quả công tác THADS của toàn tỉnh.
Chi cục THADS huyện Gò Dầu hiện có 15 biên chế với 07 Chấp hành viên; Lãnh đạo đơn vị gồm Chi cục trưởng và 01 Phó Chi cục trưởng. Về kết quả tổ chức thi hành án, trong 06 tháng đầu năm 2023, đơn vị thụ lý giải quyết 1.896 việc với số tiền hơn 222 tỷ đồng. Kết quả đã thi hành xong 744 việc/1.411 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 52,73% (đạt, vượt 11,43% so với chỉ tiêu theo thời điểm), là đơn vị có số việc thi hành xong cao nhất toàn tỉnh; về giá trị đã thi hành xong trên 64 tỷ đồng/145 tỷ đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 43,94%, vượt 20,14% so với chỉ tiêu theo thời điểm. Kết quả giải quyết án có điều kiện trên 01 năm: về việc thi hành xong 64/373 việc có điều kiện, đạt tỷ lệ 17,16%, về giá trị thi hành xong trên 14 tỷ đồng/43 tỷ đồng có điều kiện, đạt tỷ lệ 32,86%.

Để đạt được kết quả trên là do Lãnh đạo Chi cục có sự đổi mới lề lối làm việc, chỉ đạo sâu sát, đề ra cách làm hay, giải pháp giải quyết án phù hợp, hiệu quả được rút ra từ kinh nghiệm tác nghiệp trong thực tiễn; quan tâm xây dựng, kết nối quan hệ đoàn kết nội bộ. Cụ thể:

-  Đối với loại án chủ động: Chấp hành viên đưa loại án chủ động có giá trị thấp (như án hoàn trả tạm ứng án phí, thu án phí, trả tài sản …) ra tổ chức thi hành ngay, tích cực thực hiện các quy trình đảm bảo. Lãnh đạo Chi cục thường xuyên sâu sát kiểm tra, đôn đốc Chấp hành viên thực hiện để nâng cao kết quả thi hành về việc.

- Đối với loại án theo đơn: Chi cục quán triệt thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Cục THADS về việc tập trung thi hành các vụ việc giá trị lớn, vụ việc liên quan tổ chức tín dụng, ngân hàng, kịp thời giao tài sản cho người mua trúng đấu giá để nâng cao kết quả thi hành xong về giá trị. Quán triệt Chấp hành viên phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục và thời gian theo quy định.

- Tăng cường công tác phối hợp với chính quyền địa phương trong việc xác minh điều kiện thi hành án, vận động thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành án; vận động các bên đương sự thỏa thuận thi hành án.

- Hàng tuần Chấp hành viên báo cáo kết quả thực hiện cho Lãnh đạo Chi cục để có đánh giá, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc kịp thời chấn chỉnh sai sót.

- Lãnh đạo Chi cục quan tâm chỉ đạo tổ chức thi hành án các vụ việc mới thụ lý, vụ việc có điều kiện thi hành đúng quy định. Quán triệt Chấp hành viên quản lý chặt chẽ hồ sơ thi hành án, tiến độ thi hành án đảm bảo thời gian, trình tự theo quy định.

- Lãnh đạo Chi cục quan tâm tạo mối liên hệ, gắn kết giữa công chức, người lao động đơn vị. Kịp thời biểu dương trong đơn vị đối với Chấp hành viên, công chức có kết quả công tác nổi bật để tạo nên quyết tâm cùng nhau phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ chung.

Tin tưởng rằng, với những kinh nghiệm, giải pháp tổ chức thi hành án đạt kết quả cao, cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể công chức, người lao động Chi cục THADS huyện Gò Dầu, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, tiếp tục đóng góp tích cực vào kết quả công tác năm 2023 của các cơ quan THADS tỉnh Tây Ninh./.

 
Trương Thị Hồng Hoa

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: