Sign In

Đoàn Kiểm sát Viện KSND tỉnh Tây Ninh thông qua dự thảo Kết luận trực tiếp Kiểm sát tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh

20/10/2023

         Thực hiện Quyết định trực tiếp kiểm sát số 672/QĐ-VKS và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát số 673/KH-VKS cùng ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh từ ngày 05 tháng 10 năm 2023 đến ngày 15 tháng 10 năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Tây Ninh đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thi hành án dân sự (THADS) đối với Cục THADS tỉnh Tây Ninh.
Ngày 20/10/2023 Đoàn kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh thông qua dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh. Đoàn trực tiếp kiểm sát có đồng chí Phan Văn Ne, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh làm trưởng đoàn cùng các thành viên là Kiểm sát viên của cơ quan và đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Tiếp đoàn có đồng chí: Khưu Văn Hòa - Phó Cục trưởng và các đồng chí Chấp hành viên trong đơn vị.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Tấn- Phó Trưởng phòng 8 thông qua dự thảo Kết luận

Thay mặt đoàn kiểm sát đồng chí Nguyễn Văn Tấn, Phó trưởng Phòng 8, Phó đoàn thông qua dự thảo Kết luận Trực tiếp kiểm sát.

Qua kiểm sát trực tiếp, Đoàn kiểm sát ghi nhận nỗ lực, cố gắng của Cục THADS tỉnh như sau: Chấp hành viên lập hồ sơ thi hành án, sắp xếp thứ tự các tài liệu có trong hồ sơ gọn gàng và đúng theo quy định; chủ động và tăng cường phối hợp liên ngành giữa Công an, Viện kiểm sát, Tòa án hai cấp tỉnh Tây Ninh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải quyết những vụ việc phức tạp, khó thi hành.

Bên cạnh đó, VKSND tỉnh Tây Ninh chỉ ra một số thiếu sót, vi phạm trong tổ chức thi hành án như chậm xác minh điều kiện thi hành án, chậm hoàn trả tiền, tài sản theo quy định…Từ đó đã có những kiến nghị để công tác THADS trong thời gian tới được tốt hơn.

Đồng chí Khưu Văn Hòa thay mặt đơn vị nghiêm túc tiếp thu những kiến nghị mà Đoàn kiểm sát chỉ ra và những ý kiến đóng góp, cam kết sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất để hoàn thành công việc chung cho ngành giao./.
ALăng Yên
Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án - Cục THADS tỉnh Tây Ninh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: