Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028

17/04/2023

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028
         Thực hiện Kế hoạch số 187/KH-CĐVC ngày 10/6/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội IV Công đoàn Viên chức tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028, được sự quan tâm của Chi ủy, Lãnh đạo Cục, chiều ngày 17/4/2023, tại Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, có bà Lê Thị Xuân Thu - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh. Về phía Cục THADS tỉnh Tây Ninh có ông Võ Xuân Biên - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS; các Phó Cục trưởng, Ban Chấp hành Công đoàn cùng toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị.
Đại hội đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở khóa IV năm 2017 - 2023. Trong nhiệm kỳ, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở luôn được Công đoàn viên chức tỉnh Tây Ninh, Chi ủy Cục THADS quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát trong mọi hoạt động. Lãnh đạo Cục THADS luôn tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nguồn lực cho công đoàn hoạt động, từ đó Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2017-2023. Công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động tiếp tục được chăm lo; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Lê Thị Xuân Thu ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được của Công đoàn cơ sở Cục THADS trong nhiệm kỳ vừa qua; cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của Chi ủy, Lãnh đạo Cục đối với hoạt động của Công đoàn cơ sở và mong muốn Chi ủy, Lãnh đạo Cục tiếp tục quan tâm hơn nữa. Đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trong nhiệm kỳ mới phải xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa, phân công nhiệm vụ cho các ủy viên. Thường xuyên tuyên truyền việc thực hiện các chính sách, pháp luật đến toàn thể công chức, người lao động đơn vị. Tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua nhằm động viên, khuyến khích công chức, người lao động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Phối hợp chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị. Quan tâm tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Thay mặt Chi ủy, Lãnh đạo Cục THADS, ông Võ Xuân Biên - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng biểu dương và ghi nhận những thành tích, những đóng góp quan trọng của Công đoàn cơ quan trong nhiệm kỳ qua; và tin tưởng rằng, BCH Công đoàn Cục THADS khóa V (nhiệm kỳ 2023-2028) sẽ phát huy tích cực, mạnh mẽ hơn nữa những kết quả đã đạt được, chủ động, sáng tạo để chỉ đạo hoạt động công đoàn đạt nhiều thành tích hơn nữa, góp phần vào hoàn thành thắng lợi những chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thay mặt cấp ủy, Lãnh đạo Cục, kêu gọi toàn thể công chức, người lao động và đoàn viên công đoàn hãy đoàn kết chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của từng cá nhân, bộ phận góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đơn vị những năm tiếp theo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.

Với tinh thần Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của Công đoàn viên chức tỉnh. Kết quả Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn mới gồm 05 đồng chí: Nguyễn Thị Lành, Mai Thị Huyền Nga, Mai Nhật Quang, Trần Thị Thúy An và Châu Thị Huyền Trân. Tại phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới, bà Nguyễn Thị Lành tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028; Đại hội đã bầu Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ gồm 03 đồng chí và bà Trần Thị Thúy An được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đồng thời, Đại hội cũng đã bầu 02 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Đại hội đã biểu quyết các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2023-2028 của Công đoàn cơ sở Cục THADS tỉnh Tây Ninh với tỷ lệ nhất trí 100%.

Đại hội Công đoàn cơ sở Cục THADS tỉnh Tây Ninh đã thành công tốt đẹp. Tin tưởng rằng, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn Viên chức tỉnh Tây Ninh, Chi ủy và Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Tây Ninh, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trong nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Công đoàn cơ sở, tiếp tục chăm lo và cải thiện đời sống công chức và người lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan./.
 
Trương Thị Hồng Hoa

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: