Sign In

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh

03/07/2023

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh
        Thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Kế hoạch số 79-KH/BCSĐ ngày 05/5/2023 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo của Bộ Tư pháp.
Chiều ngày 30/6/2023, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Lãnh đạo Cục THADS, trong đó có các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm là Cục trưởng, Phó Cục trưởng (03/03 đồng chí) và các đồng chí trong thành phần ghi phiếu tín nhiệm gồm: Cục trưởng, Phó Cục trưởng, ủy viên cấp ủy thuộc Cục; Trưởng phòng và tương đương thuộc Cục; Chi cục trưởng các Chi cục trực thuộc Cục; Chủ tịch Công đoàn Cục Thi hành án dân sự. Đến tham dự và giám sát hoạt động Ban kiểm phiếu tại hội nghị có đồng chí Lê Hữu Phúc, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh và đồng chí Phạm Thị Phương Loan, Thẩm tra viên chính thuộc Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng Cục THADS được phân công theo dõi bằng hình thức trực tuyến.
 

Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh nhằm mục đích để người được lấy phiếu tín nhiệm nhận thấy được mức độ tín nhiệm của mình và có biện pháp phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động; giúp các cán bộ công chức được lấy phiếu tín nhiệm "tự soi", "tự sửa", tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và không ngừng nâng cao trách nhiệm nêu gương, trình độ, năng lực công tác và làm cơ sở để đánh giá cán bộ, đào tạo, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ.... Đây có thể coi là một trong những thước đo quan trọng phản ánh năng lực cũng như quá trình hoạt động của cán bộ quản lý, lãnh đạo. Hội nghị bầu Ban kiểm phiếu, tiến hành thực hiện quy trình ghi phiếu và bỏ phiếu tín nhiệm và công bố kết quả tại Hội nghị theo quy định.
 
Võ Thị Hồng Trang

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: