Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2024

28/12/2023

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2024
             Chiều ngày 28/12/2023, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2024 với sự tham gia của toàn thể công chức, người lao động tại Cục THADS. Đoàn chủ tịch gồm: đồng chí Võ Xuân Biên - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng; đồng chí Trần Văn Cưng - Phó Bí thư, Phó Cục trưởng; đồng chí Nguyễn Thị Lành - Chủ tịch Công đoàn cơ sở.
Hội nghị đã được nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, chương trình công tác năm 2024; Báo cáo công khai tài chính năm 2023; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2023, phát động phong trào thi đua năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023; dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024; dự thảo Quy chế quản lý tài sản công; dự thảo Quy chế dân chủ cơ sở; dự thảo Quy chế làm việc của Cục THADS tỉnh Tây Ninh.

Công đoàn cơ sở Cục THADS tỉnh đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy; phối hợp với lãnh đạo Cục thực hiện tốt công tác chuyên môn; tích cực tham gia công tác quản lý, công tác cải cách hành chính; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; đại diện bảo vệ, chăm lo đời sống của đoàn viên, công chức, người lao động; góp phần xây dựng cơ quan văn hóa, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Kết quả công tác THADS năm 2023 về việc đã thi hành xong là 13.048 việc đạt tỷ lệ 77,89%; về tiền đã thi hành xong 456.244.762 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 52,05%. Công tác chỉ đạo, điều hành từng bước được đổi mới; các vụ việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế được tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt; những thiếu sót, vi phạm trong THADS được chấn chỉnh, khắc phục; công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được củng cố, kiện toàn; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác thi hành án hành chính có sự thay đổi rõ nét…


Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân (TTND) nhiệm kỳ 2024 - 2025 theo đúng quy định và hướng dẫn của Công đoàn viên chức tỉnh. Kết quả bầu Ban TTND gồm 03 đồng chí: Đỗ Trung Hậu, Mai Nhật Quang, Võ Thị Hồng Trang, đây là các công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín trong cơ quan, có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ và tự nguyện tham gia Ban TTND. Mong muốn thời gian tới Ban TTND tăng cường công tác giám sát việc thực hiện các quy chế của cơ quan; Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban; đổi mới phương thức hoạt động.

Tại Hội nghị, Đoàn Chủ tịch đã dành thời gian thảo luận, lấy ý kiến đối với các dự thảo và giải đáp các kiến nghị của công chức, người lao động.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Xuân Biên - Cục trưởng phát biểu, qua buổi làm việc nghiêm túc và trách nhiệm cao của toàn thể công chức, người lao động; hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết và các dự thảo Quy chế đưa ra lấy ý kiến; Trong năm 2024, chỉ tiêu được giao là khá cao, về việc 83,25%, về tiền 46,75%, đề nghị công chức, người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra năm 2024; Mong muốn BCH Công đoàn cơ sở phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn; quan tâm chăm lo đời sống cho công chức, người lao động; phát động các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024./.
 
Phan Hồng Thanh Trúc
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: