Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính quý I/2024

15/01/2024

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính quý I/2024
          Thực hiện Kế hoạch công tác thi hành án dân sự (THADS) năm 2024, để kịp thời đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 03 tháng đầu năm của các đơn vị trực thuộc, sáng ngày 12/01/2024, Cục THADS tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS quý I/2024. Hội nghị do ông Võ Xuân Biên - Cục trưởng Cục THADS, chủ trì; với sự tham dự các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố và Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục.
Theo Báo cáo kết quả công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) 03 tháng đầu năm 2024 của Cục THADS tỉnh Tây Ninh, trong quý đầu tiên của năm công tác 2024, các cơ quan THADS trong tỉnh tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kịp thời triển khai nhiệm vụ công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2024; Lãnh đạo Cục triển khai thực hiện đảm bảo các chủ trương chỉ đạo của cấp trên sát với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ; trực tiếp đi cơ sở, làm việc với các Chi cục để kiểm tra tình hình triển khai công tác, đôn đốc giải quyết án... góp phần đưa công tác THADS toàn tỉnh đạt nhiều kết quả khả quan. Kết quả thi hành xong toàn tỉnh đạt và vượt chỉ tiêu tạm giao theo thời điểm, tăng so với cùng kỳ, cụ thể: thi hành xong 2.770 việc/9.596 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 28,87%, vượt 8,05% chỉ tiêu giao theo thời điểm, so với cùng kỳ tăng 276 việc và 1,48%; về tiền đã thi hành xong trên 390 tỷ đồng/1.673 tỷ đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 18,95%; vượt 7,27% chỉ tiêu được giao theo thời điểm, tăng hơn 193 tỷ đồng và 7,74% so với cùng kỳ; 09/9 Chi cục THADS và Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án thuộc Cục đều vượt chỉ tiêu tạm giao theo thời điểm về việc. Một số đơn vị quyết liệt tổ chức thi hành án ngay từ những tháng đầu tiên của năm công tác, kết quả thi hành xong đạt tỷ lệ cao, về việc có Chi cục THADS huyện Gò Dầu 36,68%, TP.Tây Ninh 34,34%, Châu Thành 30,86%, Bến Cầu 30,64%,...; về tiền: phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án 56,05%, Châu Thành 24,32%, Gò Dầu 19,58%, TP.Tây Ninh 15,88% ... Kết quả thi hành án cho tổ chức tín dụng tăng so với cùng kỳ, đặc biệt là thi hành xong về giá trị (354%).

Tổ chức, bộ máy ngành tiếp tục được quan tâm kiện toàn; Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo thực hiện, số đơn khiếu nại giảm mạnh so với cùng kỳ (giảm 15 đơn); Công tác quản lý thu, chi tài chính thực hiện theo quy định; việc thực hiện trình tự, thủ tục khởi công dự án đầu tư xây dựng trụ sở các cơ quan THADS được chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo thời gian.

Lãnh đạo Cục THADS kịp thời, chủ động triển khai tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác THADS cho đội ngũ chấp hành viên toàn tỉnh; kịp thời triển khai, quán triệt Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đến các đơn vị trực thuộc để đảm bảo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa vi phạm, tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động THADS.

Tại Hội nghị, dành phần lớn thời gian nghe các Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố báo cáo về kết quả công tác giải quyết án có điều kiện thi hành trên 01 năm chưa thi hành xong; công tác bán đấu giá tài sản thi hành án; kết quả lưu trữ hồ sơ thi hành án xong từ năm 2020 đến năm 2023; kết quả rà soát, xử lý tang vật, tiền, tài sản tồn đọng; những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Cục, Cục trưởng Võ Xuân Biên ghi nhận và biểu dương kết quả công tác THADS 03 tháng đầu năm 2024 các cơ quan THADS trong tỉnh đã đạt được. Trong bối cảnh công tác THADS tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: chỉ tiêu được giao năm sau cao hơn năm trước, số việc, số tiền thụ lý giải quyết tiếp tục tăng mạnh so với cùng kỳ, tính chất vụ việc thi hành án ngày càng phức tạp, thị trường bất động sản trầm lắng…, do đó yêu cầu các Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố phải hết sức nỗ lực, quyết liệt tổ chức thi hành án, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính để đảm bảo thực hiện đạt chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2024; chỉ đạo, yêu cầu Chi cục trưởng các Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Quán triệt công chức, người lao động nâng cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giữ gìn đoàn kết nội bộ, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2024.

2. Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố, Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, sâu sát từng hồ sơ, công việc của Chấp hành viên; tập trung, quyết liệt chỉ đạo giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành án trên 01 năm chưa thi hành xong; Chỉ đạo Chấp hành viên thường xuyên rà soát, kiểm tra từng hồ sơ, loại việc và có kế hoạch, lộ trình giải quyết dứt điểm từng hồ sơ, công việc cụ thể cần làm, trình Lãnh đạo đơn vị cho ý kiến; cần bám sát kế hoạch đề ra, hàng tuần có kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện, định hướng giải pháp thực hiện tuần tiếp theo; Chấn chỉnh tình trạng Chấp hành viên đồng ý cho đương sự thỏa thuận trả dần làm kéo dài thời gian thi hành án; kiên quyết kê biên, xử lý tài sản nếu đương sự có đủ điều kiện thi hành án.

3. Quán triệt việc tổ chức thi hành án phải đảm bảo đúng quy định về trình tự, thủ tục trình tự tại Quyết định số 442/QĐ-TCTHADS ngày 01/6/2022 của Tổng cục THADS, Quyết định số 2186/QĐ-CTHADS ngày 29/12/2023 của Cục THADS; Tăng cường thực hiện, phát huy hiệu quả công tác tự kiểm tra, cần quán triệt mục đích công tác kiểm tra để phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo; Lãnh đạo đơn vị phải trực tiếp kiểm tra từng hồ sơ của Chấp hành viên, có ý kiến chỉ đạo, đảm bảo việc tổ chức thi hành án đúng quy trình, hạn chế phát sinh vi phạm thiếu sót, kháng nghị, kiến nghị liên quan đến trình tự, thủ tục thi hành án.

4. Chỉ đạo, theo dõi, tăng cường giám sát trách nhiệm của Chấp hành viên trong tổ chức thi hành các vụ việc đang thực hiện quá trình thẩm định giá, bán đấu giá. Lưu ý giá thẩm định phải sát giá thị trường, quan tâm phòng, chống tiêu cực trong thẩm định giá, bán đấu giá; trường hợp giảm giá nhiều lần cần phải xem xét trách nhiệm của Chấp hành viên, Chi cục trưởng.

5. Theo dõi, rà soát, xác minh đầy đủ đối với số việc chưa có điều kiện thi hành, nếu có đủ điều kiện đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án hoặc chuyển sổ theo dõi riêng kịp thời, đảm bảo.

6. Các trường hợp đã xây dựng kế hoạch cưỡng chế có huy động lực lượng công an tham gia bảo vệ nhưng chưa nhận được văn bản thống nhất thời gian thực hiện: Chi cục trưởng quan tâm đôn đốc nhắc nhở, cần thiết báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo THADS để chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi hành vụ việc, hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo và nguy cơ bồi thường nhà nước.

7. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định công tác tiếp công dân, Lãnh đạo đơn vị định kỳ phải trực tiếp tiếp công dân. Tăng cường công tác dân vận trong giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức thi hành án. Chỉ đạo, đôn đốc Chấp hành viên thực hiện đúng cam kết với đương sự, hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp.

8. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy định công tác quản lý, sử dụng dự toán ngân sách. Quyết liệt chỉ đạo thực hiện rà soát, xử lý các khoản tiền, tài sản, tang vật tồn, tiền trại giam, thu hồi kinh phí tạm ứng cưỡng chế đảm bảo thời gian và kết quả theo đúng chỉ đạo tại Công văn số 1897/CTHADS-TCKT ngày 16/11/2023 của Cục THADS. Lưu ý đối với các trường hợp sung công quỹ khoản tiền hoàn trả nhưng đương sự không đến nhận, Chấp hành viên phải kiểm tra, đảm bảo đã thực hiện đầy đủ các thủ tục thông báo về thi hành án theo quy định.

9. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Cục THADS về công tác lưu trữ hồ sơ. Rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ thi hành xong để kịp thời đưa vào lưu trữ đúng quy định; báo cáo kết quả lưu trữ hồ sơ lồng ghép trong báo cáo tháng định kỳ./.

 
Trương Thị Hồng Hoa

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: