Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức triển khai tập huấn phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, phần mềm Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự

18/11/2019

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức triển khai tập huấn phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, phần mềm Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự
           Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục THADS về triển khai Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành cho các cơ quan Thi hành án dân sự và nhằm kịp thời triển khai thực hiện đồng bộ phần mềm vào ngày 01/12/2019. Sáng ngày 08/11/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức triển khai tập huấn phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, phần mềm Hỗ trợ trực tuyến cho các đơn vị trực thuộc.
Tham gia tập huấn có thành phần là lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, đại diện lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố và công chức phụ trách công tác văn thư.

Tại buổi tập huấn, Lãnh đạo các đơn vị và công chức phụ trách công tác văn thư, văn phòng đã được chuyên viên Văn phòng Cục Thi hành án dân sự giới thiệu cụ thể những tính năng, tiện ích của phần mềm; hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện cập nhật, sử dụng phần mềm trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành; việc vận dụng phầm mềm trong công tác quản lý văn bản đi đến; trình tự thực hiện hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự. Đồng thời, giải đáp những vướng mắc của cán bộ, công chức.

Qua buổi tập huấn, đã giúp cho cán bộ, công chức tiếp cận, nắm bắt được các vai trò, thao tác sử dụng của các Phần mềm để có thể sử dụng thành thạo khi chính thức triển khai Phần mềm trong thời gian tới.

Sau buổi tập huấn, Cục Thi hành án dân sự đã có công văn chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện trên phiên bản demo và triển khai vận hành chính  thức vào ngày 01/12/2019.

 
Phan Hồng Thanh Trúc

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: