Sign In

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức họp định kỳ Quý III năm 2020

10/08/2020

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức họp định kỳ Quý III năm 2020
         Thực hiện Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS), sáng ngày 04/8/2020, tại Hội trường Cục THADS tỉnh Tây Ninh, Ban Chỉ đạo THADS tỉnh tổ chức họp định kỳ. Tham dự có ông Trần Văn Chiến - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh Tây Ninh chủ trì cuộc họp, và các thành viên Ban Chỉ đạo THADS tỉnh; đại diện các cơ quan: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND huyện Gò Dầu, Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ, tổ chức thi hành án thuộc Cục THADS và Chi cục trưởng Chi cục THADS có vụ việc khó khăn cần xin ý kiến Ban Chỉ đạo THADS tỉnh.
Tại cuộc họp, Cục THADS tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả thực hiện các vụ việc được Ban Chỉ đạo THADS cho ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp ngày 20/02/2020. Theo báo cáo, các ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo THADS tại cuộc họp trước đã được Cục THADS triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong lần họp này, các vụ việc khó khăn, vướng mắc tiếp tục được đưa ra bàn bạc và các thành viên Ban Chỉ đạo đã góp ý và thống nhất hướng giải quyết cụ thể, góp phần giúp cơ quan THADS định hướng được giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Ban Chỉ đạo THADS đã nghe dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 9 tháng năm 2020. Báo cáo đánh giá các hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện theo đúng quy chế và kế hoạch đề ra, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp của các ngành liên quan, tạo thuận lợi để cơ quan THADS hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong 9 tháng năm 2020, Ban Chỉ đạo THADS đã tăng cường công tác chỉ đạo trong hoạt động THADS như chỉ đạo giải quyết án tồn, án trọng điểm, vụ việc phức tạp có khiếu nại kéo dài, đồng thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án, kéo giảm lượng án chuyển kỳ sau. Cục THADS thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Ban Chỉ đạo THADS tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo quy chế hoạt động, đồng thời đổi mới trong chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan THADS trong tỉnh thực hiện nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo THADS tỉnh giao. Bên cạnh những mặt làm được, báo cáo cũng nêu các hạn chế như: kết quả công tác thi hành án dân sự chưa đạt chỉ tiêu theo thời điểm; kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, thi hành án liên quan tổ chức tín dụng, ngân hàng hiệu quả chưa cao; còn một số Ban Chỉ đạo THADS cấp huyện chưa kịp thời kiện toàn khi có thành viên thay đổi công tác, chưa thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo; Thường trực Ban Chỉ đạo THADS cấp huyện chưa chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo giải quyết những vướng mắc trong công tác phối hợp tại địa phương; một số trường hợp ngành thành viên Ban Chỉ đạo chưa thật sự phát huy hết vai trò, trách nhiệm của ngành trong công tác phối hợp... Từ thực tiễn công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận các giải pháp để nâng cao hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS và khắc phục những tồn tại hạn chế trong thời gian tới.


Kết luận cuộc họp, ông Trần Văn Chiến - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh yêu cầu: (1) Cục THADS quyết liệt chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thi hành vụ việc có điều kiện thi hành, đảm bảo chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; (2) Để đảm bảo ổn định nhân sự, công tác kiện toàn Ban Chỉ đạo THADS sẽ thực hiện sau thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh; (3) Rà soát lại Quy chế phối hợp đã ký kết giữa cơ quan Tòa án, Thi hành án dân sự với Sở Tài nguyên và Môi trường để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, các Văn phòng Đăng ký đất đai phải ưu tiên giải quyết đối với các yêu cầu của Tòa án, cơ quan THADS; (4) Thống nhất đề xuất của Cục THADS về thành lập Tổ công tác để khảo sát hiện trạng tài sản đất trong vụ việc bà Nguyễn Thị Thanh Thúy (Chi cục THADS huyện Tân Châu), báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Chỉ đạo THADS tỉnh để chỉ đạo hướng xử lý tiếp theo.
 
Trương Thị Hồng Hoa

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: