Sign In

Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình

11/08/2016

Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình
Thực hiện công tác cán bộ, ngày 20/5/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1143/QĐ-BTP về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Tăng - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình. Đồng thời, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25 tháng 01 năm 2012 của Bộ Chính trị về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; Kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác trong hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương giai đoạn 2014-2016 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, để củng cố, kiện toàn lãnh đạo, tăng cường công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Thái Bình, trên cơ sở thảo luận thống nhất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã quyết định luân chuyển và bổ nhiệm đồng chí Lê Xuân Hồng, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 3 Tổng cục Thi hành án dân sự giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình. 
Chiều ngày 01 tháng 8 năm 2016, tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình, Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) công bố Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình đối với đồng chí Lê Xuân Hồng và trao Quyết định nghỉ chế độ đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Tăng. Tham dự buổi lễ, về phía Bộ Tư pháp có đồng chí Hoàng Sỹ Thành - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự; về phía tỉnh Thái Bình có đồng chí Phạm Văn Xuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; Lãnh đạo Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành, thị và toàn thể cán bộ, công chức đang công tác tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình.
Tại buổi lễ, đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự đã công bố Quyết định số 1158/QĐ-BTP ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc luân chuyển và bổ nhiệm đối với đồng chí Lê Xuân Hồng và Quyết định số 1143/QĐ-BTP về việc nghỉ hưu hưởng chế độ đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Tăng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Sỹ Thành, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự ghi nhận những đóng góp tích cực của đồng chí Nguyễn Ngọc Tăng cho ngành tư pháp nói chung, Hệ thống Thi hành án dân sự nói riêng, đặc biệt là trong việc tham mưu giúp Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ đạo, điều hành các mặt công tác Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình, trong đó có việc triển khai thi hành Luật Thi hành án dân sự và kiện toàn xây dựng hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình. Đồng chí cũng chúc mừng đồng chí Lê Xuân Hồng đã được Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tin tưởng, giao trọng trách mới, đồng thời, chia sẻ những khó khăn, thách thức đặt ra phía trước đối với đồng chí, Tổng Cục trưởng tin tưởng với những kinh nghiệm qua quá trình công tác, đồng chí Lê Xuân Hồng tiếp tục phát huy năng lực, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khắc phục những khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí Tổng Cục trưởng nhấn mạnh, việc luân chuyển, bổ nhiệm đồng chí Lê Xuân Hồng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình là thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về công tác cán bộ. Tới đây, theo chủ trương của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, các đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự đã giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ đều phải xem xét để chuyển đổi vị trí công tác, các đồng chí Vụ trưởng chuyên môn thuộc Tổng cục nếu chưa qua công tác tại địa phương cũng sẽ phải xem xét luân chuyển về địa phương. Do vậy, đề nghị các đồng chí thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự của tỉnh Thái Bình có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ đồng chí Lê Xuân Hồng trong thực hiện các công việc, nhiệm vụ được giao, đoàn kết nội bộ, chung sức xây dựng các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trong bối cảnh năm 2016, năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự, vị thế hệ thống Thi hành án dân sự tiếp tục được nâng lên, song yêu cầu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với công tác Thi hành án dân sự cũng ngày càng cao. Trên tinh thần đó, đồng chí Tổng Cục trưởng đề nghị các đồng chí Lãnh đạo, công chức các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình: Tập trung mọi nguồn lực tổ chức thi hành án, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao cũng như các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra; quan tâm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tiếp tục tranh thủ tốt hơn nữa sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh; phối hợp thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ với các sở, ban, ngành của tỉnh. Đồng chí Tổng Cục trưởng cũng cảm ơn và đề nghị các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan hữu quan của tỉnh Thái Bình tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi đối với công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, đồng thời giúp đỡ, hỗ trợ đối với đồng chí Lê Xuân Hồng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ, đồng chí Lê Xuân Hồng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình, đồng thời hứa sẽ không ngừng nỗ lực, mang hết khả năng, trách nhiệm, kinh nghiệm của bản thân để lãnh đạo công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; đồng chí mong muốn nhận được sự giúp đỡ, quan tâm của lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành của tỉnh và sự đoàn kết nhất trí của các đồng chí cán bộ, công chức trong Cục và các Chi cục trực thuộc.


Theo Tổng cục THADS

Các tin đã đưa ngày: