Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2019

04/12/2018

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2019
Ngày 30/11/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Thanh Tình - Cục trưởng, tham gia Hội nghị có các đồng chí Phó Cục trưởng, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố, Chấp hành viên, Thẩm tra viên và cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan thi hành án dân sự trong toàn tỉnh.
Năm 2018 Cục THADS tỉnh đã tập trung, quyết liệt chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, cụ thể đã hoàn thành 4/4 chỉ tiêu Tổng cục THADS giao về việc đạt 90,05%, về tiền đạt 34,85%, giảm tồn về việc có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau đạt 20,24%- vượt 16,74% so với chỉ tiêu được giao, giảm tồn về tiền có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau đạt 44,76% - vượt 41,76% so với chỉ tiêu được giao. Một số đơn vị đã đạt và vượt các chỉ tiêu được giao như: về việc có Chi cục Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Đông Hưng, thành phố Thái Bình (đều đạt trên 90%); về tiền có Chi cục Quỳnh Phụ (đạt 94,93%), Kiến Xương (67,87%), Thái Thụy (58,32%)…trong đó đã giải quyết được một số vụ việc có giá trị lớn, tồn đọng nhiều năm.
Công tác xác minh, phân loại án tiếp tục được chú trọng, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc. Tổ chức bộ máy các cơ quan THADS trong tỉnh tiếp tục được quan tâm củng cố, kiện toàn; kỷ cương, kỷ luật hành chính không ngừng được tăng cường; cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của các cơ quan THADS tiếp tục được quan tâm.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số những tồn tại, hạn chế như: Kết quả thi hành án đối với án tín dụng ngân hàng còn chưa cao; một số vụ việc án trọng điểm, phức tạp chưa được giải quyết, thi hành dứt điểm; kết quả thi hành án đối với người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù, người phải thi hành án chấp hành xong hình phạt tù, số tiền, tài sản phải thu hồi trong các bản án tham nhũng thấp. Các đơn vị đã tham luận để đánh giá những thành tích đạt được nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019 của các cơ quan thi hành án dân sự.
Tại Hội nghị đã tiến hành công bố và trao các danh hiệu thi đua năm 2018: 06 tập thể được đề nghị công nhận “Tập thể lao động xuất sắc"; 19 cá nhân được công nhận chiến sỹ thi đua cơ sở.02 cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 02 tập thể, 04 cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của UBND tỉnh; 01 tập thể, 02 cá nhân được Tổng cục trưởng tặng Giấy khen trong đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng 72 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự; Đồng chí Cục trưởng đã chứng kiến các đơn vị thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố cùng nhau ký giao ước thi đua với khẩu hiệu “Đoàn kết, năng động, vượt khó thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Thi hành án dân sự năm 2019”; Bản giao ước thi đua năm 2019, đã được lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục và các Chi cục THADS huyện, thành phố nhất trí quyết tâm đoàn kết cùng phấn đấu thực hiện tốt các nội dung đã cam kết.


 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Tình - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã biểu dương kết quả thi hành án dân sự đã đạt được trong trong năm 2018, đồng thời, yêu cầu các cơ quan thi hành án dân sự trong toàn tỉnh tiếp tục tập trung tổ chức triển khai công việc năm 2019.
Một là, tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai hiệu quả những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Chính phủ trong hoạt động THADS trên địa bàn, trong đó đặc biệt chú trọng quán triệt, tập trung  hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, hành chính được giao theo Nghị quyết số 37/2012/QH13 và Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS, Nghị quyết 31-NQ/BCS ngày 05/4/2018 của Ban cán sư đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác THADS, THAHC; các chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng Cục THADS, của Tỉnh Ủy UBND tỉnh vể công tác thi hành án.
Hai là, tiếp tục duy trì những kết quả đạt được trong năm 2018, tập trung hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về việc, tiền, góp phần mạnh mẽ vào kết quả chung của toàn Hệ thống, trong đó, tập trung chỉ đạo rà soát, xác minh, phân loại án chính xác, kịp thời, đồng thời, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành và chuyên môn, nghiệp vụ, vận hành có hiệu quả Phần mềm thụ lý và thống kê THADS.
Ba là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra và tự kiểm tra, phấn đấu 100% Cục, Chi cục tự kiểm tra, Cục kiểm tra toàn diện tối thiểu 2/3 số đơn vị trên địa bàn, kịp thời phát hiện, cảnh báo, chấn chỉnh, xử lý cũng như có hướng dẫn khắc phục những vi phạm.
Tập trung rà soát, kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ các cơ quan THADS trên địa bàn.  Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ công chức THADS có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo Cục THADS, các Chi cục THADS nêu cao tính gương mẫu, đi đầu, phải sâu sát, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, thường xuyên trực tiếp kiểm tra, giám sát hoạt động của Chấp hành viên tổ, cán bộ công chức của đơn vị.
Bốn là, tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, hệ thống chính trị, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án, nhất là trong tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Năm 2019 các cơ quan THADS tỉnh Thái Bình tiếp tục quyết tâm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Hệ thống Thi hành án dân sự, đồng thời giữ vững ổn định chính trị để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
Văn phòng Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: