Sign In

Cục THADS tỉnh Thái Bình tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí công chức đi công tác biệt phái tại Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh

04/06/2020

Cục THADS tỉnh Thái Bình tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí công chức đi công tác biệt phái tại Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh
Theo Quyết định số 402/QĐ-TCTHADS ngày 28/5/2020 của Tổng cục THADS - Bộ Tư pháp Cục THADS Thái Bình có 3 đồng chí Chấp hành viên tham gia công tác biệt phái tại Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh, gồm có Đồng chí Lê Quyết Thắng - Chấp hành viên trung cấp, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án, đồng chí Lê Văn Dân - Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Thái Thụy, đồng chí Đặng Hồng Hải - Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Tiền Hải.
Nhằm kịp thời động viên các công chức đi công tác biệt phái, ngày 03/6/2020 cục THADS tỉnh đã tổ chức buổi trao quyết định và gặp mặt các các đồng chí công chức biệt phái. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Cục, các đồng chí Chi cục trưởng, trưởng phó các phòng thuộc Cục và các công chức đi biệt phái. Thay mặt lãnh đạo Cục đồng chí Lê Thanh Tình Cục trưởng đã trao Quyết định của Tổng cục THADS và tặng hoa các đồng chi đi công tác biệt phái. Tại buổi gặp mặt đồng chí Cục trưởng đã phát biểu ghi nhận, biểu dương các đồng chí công chức đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước công việc được giao, sẵn sàng nhận nhiệm vụ biệt phái theo chủ trương của Tổng cục. Đồng chí yêu cầu các công chức đi biệt phái cần chấp hành nghiêm chỉ đạo của Tổng cục, thực hiện tốt kỷ cương, kỷ luật công vụ, các quy định của cơ quan đến phái, khắc phục khó khăn, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ biệt phái. Đồng thời xác định đây cũng là cơ hội để các đồng chí học tập, trao đổi, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ từ thực tiễn công tác THADS tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Cục trưởng cũng ghi nhận sự phối hợp của các đơn vị có công chức biệt phái đã làm tốt công tác phối hợp với Cục tỉnh, kịp thời động viên và tạo điều kiện thuận lợi để công chức của đơn vị thực hiện nhiệm vụ biệt phái.

Thay mặt các đồng chí đi công tác biệt phái, đồng chí Lê Quyết Thắng đã phát biểu tiếp thu và thực hiện nghiêm ý kiến của Lãnh đạo Cục, cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo, cơ quan và hứa sẽ đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đợt biệt phái.
Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: