Sign In

Khối thị đua nội chính tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2022

11/12/2022

Khối thị đua nội chính tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2022
Sáng ngày 09/12/2022 tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình, Khối thi đua Nội chính tỉnh gồm các đơn vị: Tòa án Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2022.
Năm 2022, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua Nội chính tỉnh đã tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – không ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt việc “Học tập và là theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua của đơn vị, ngành và tỉnh đề ra;

(Lãnh đạo Cục THADS tỉnh đơn vị trưởng khối phát biểu tại hội nghị)
Năm 2022, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua Nội chính tỉnh đã tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – không ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt việc “Học tập và là theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua của đơn vị, ngành và tỉnh đề ra;
Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đề ra; phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi thời điểm. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý; nâng cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân. Đổi mới công tác quản lý, điều hành, bảo đảm chất lượng, hiệu quả công việc trong các cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết công việc, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả...
Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua Nội chính đã thảo luận và thống nhất đề nghị UBND tỉnh khen thưởng cho 02 đơn vị Cờ thi đua UBND tỉnh là Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Bằng khen UBND tỉnh cho Công an tỉnh. Các đơn vị đã thống nhất bầu đơn vị Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm trưởng khối và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh làm Phó trưởng khối thi đua năm 2023.

(Tặng hoa chúc mừng đơn vị Trưởng khối năm 2023)
Tại Hội nghị Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh – đơn vị Trưởng khối năm 2023 đã tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2023 với những nội dung thiết thực được các đơn vị nhất trí cao./.
Thanh Tuấn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: