Sign In

Cục THADS tỉnh Thanh Hóa thông báo thay đổi thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá, thời gian tổ chức công bố giá tài sản theo Thông báo số 389/TB-CTHADS ngày 19/4/2024

24/04/2024

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: