Sign In

Chi cục THADS thị xã Bỉm Sơn Thông báo đấu giá tài sản để thi hành án là Quyền sử dụng đất và nhà cửa vật kiến trúc và máy móc thiết bị của Công ty TNHH TM Xuân Thắng

13/08/2019

  1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.
  2. Tên tổ chức có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bỉm Sơn.
  3. Thông tin về tài sản đấu giá:
3.1.Tài sản đấu giá: Tài sản do Bên phải thi hành án là Công ty TNHH TM Xuân Thắng tự nguyện bàn giao cho Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bỉm Sơn để bán đấu giá thu tiền thi hành án, cụ thể:
3.1.1. Công trình xây dựng: Quyền sử dụng đất và nhà cửa vật kiến trúc tại địa chỉ: phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá, cụ thể: + Thửa đất số: 96         + Tờ bản đồ số: 227509-8          + Diện tích: 19.744 m2         + Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà máy chế biến nước lọc tinh khiết và nước dứa cô đặc      + Thời hạn sử dụng: Đến ngày 30/6/2058        + Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.
3.1.2. Máy móc thiết bị: Dây truyền sản xuất nước tinh khiết; Dây truyền sản xuất kem; Máy nén khí; Máy sản xuất đá viên; Hệ thống đồng bộ kho bảo ôn đá; Hệ thống đồng bộ kho cấp đông; Máy thổi chai nhựa và máy sấy phôi; Đầu máy nén khí; Động cơ điện; Hệ thống nồi hơi; Dây truyền đồng bộ khép kín, sản xuất phôi và chai nhựa công suất 220 tấn/năm.
3.1.3. Cây trồng trên đất: Tất cả các cây đang sinh trưởng và phát triển tốt.      
(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)
       3.2. Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá:
Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá là: 15.933.152.000đồng (Mười lăm tỷ, chín trăm ba mươi ba triệu một trăm năm mươi hai nghìn đồng).
Mức giá trên chưa bao gồm các khoản thuế thu nhập cá nhân, phí, lệ phí trước bạ, phí công chứng và trường hợp tài sản thuộc đối tượng phải chịu thuế giá trị gia tăng thì Khách hàng trúng phải chịu các khoản thuế, phí nêu trên.
3.3. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá:
- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đ/01 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ)
       - Tiền đặt trước: 3.000.000.000 đ/01 hồ sơ (Ba tỷ đồng chẵn trên một hồ sơ)
4. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá
4.1. Đối tượng tham gia đấu giá:
Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư ở nước ngoài.
4.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:
-  Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu);
-  Bản cam kết (theo mẫu);
-  CMND/CCCD/Hộ chiếu, sổ hộ khẩu (đối với cá nhân)
-  Đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập, CMND người đại diện (đối với tổ chức).
- Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư ở nước ngoài thì phải có giấy tờ chứng minh.
Khách hàng tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (theo mẫu ủy quyền của Công ty đấu giá phát hành);
4.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:
a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo mục 4.1.
b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá đảm bảo các nội dung theo quy định tại mục 4.2 và trong thời hạn quy định tại mục 6 dưới đây (Khách hàng có thể nộp trực tiếp tại Công ty hoặc chuyển phát thông qua đường bưu điện).
c) Nộp đủ tiền phí hồ sơ, tiền đặt trước.
d) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.
5. Hình thức, phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp. Khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá bỏ vào phong bì và nộp lại đơn vị tổ chức đấu giá cùng với việc nộp hồ sơ. Tại buổi công bố giá trả mua tài sản Đấu giá viên kiểm phiếu và công bố kết quả đấu giá.
- Phương thức đấu giá: Trả giá lên
6. Thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện việc đấu giá:
6.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản và tham khảo hồ sơ đấu giá:
- Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa tài sản đấu giá và tham khảo hồ sơ, quy chế đấu giá được niêm yết công khai tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bỉm Sơn, tại trụ sở UBND phường Bắc Sơn.
- Thời gian xem tài sản: từ ngày 13/8/2019 đến hết ngày 03/9/2019 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm: phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
6.2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, thu phiếu trả giá: Từ ngày 13/8/2019 đến hết ngày 03/9/2019 (giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu.
6.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 03/9/2019 đến hết ngày 05/9/2019 (giờ hành chính);
Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc gửi vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, Số tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa;
6.4. Thời gian tổ chức buổi công bố giá trả mua tài sản: Bắt đầu từ 15h00 ngày 06/9/2019 tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu.
       Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 02373.711.456 hoặc 0904.235.586.
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: