Sign In

Chi cục THADS huyện Tĩnh Gia Thông báo bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất và công trình kiến trúc trên đất tại xã Hải Hòa

20/08/2019

  1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.
  2. Tên tổ chức có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tĩnh Gia.
  3. Thông tin về tài sản đấu giá:
    1. Tài sản đấu giá:
       3.1.1: Tài sản: là quyền sử dụng đất và công trình kiến trúc trên đất tại địa chỉ: thôn Trung Chính, xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CB 363507 do UBND huyện Tĩnh Gia cấp ngày 21/9/2015 mang tên ông Lê Tiến Hải và bà Lê Thị Trang, cụ thể:
  • Giá trị QSDĐ:   + Thửa đất số: 463A       +Tờ bản đồ số: 03      + Diện tích: 969,2 m2
  • Vị trí địa lý: Phía Bắc giáp đất hộ dân; Phía Nam giáp đất hộ dân; Phía Tây giáp đất hộ dân;  Phía Đông giáp đường QL 1A
  • Công trình kiến trúc trên đất:
+ Khách sạn 4 tầng: Nhà cấp 3, gồm 4 tầng mái bằng BTCT và 01 khu mái tôn chống nóng;
+ Nhà karaoke và vệ sinh:  Nhà cấp 4, mái BTCT, gồm 04 phòng và 02 phòng vệ sinh.
+ Tường rào: Kích thước: Bức tường phía Nam giáp nhà cấp 4, dài 4,5m, cao 2,3m, bức phía Nam giáp nhà xe dài 6,3m, cao 2,1m.
+ Bán bình tôn: Kích thước: Dài 5,4m, rộng 4,3m, cao 2,87m.
+ Nhà bếp mái tôn: Kích thước: Dài 12,5m, rộng phía Nam 3,0m, rộng phía Bắc 5,0m, cao mái 4,2m.
3.1.2. Tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa kèm theo Biên bản kê biên xử lý tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ngày  ngày 12/9/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tĩnh Gia và Chứng thư thẩm định giá số: Vc.18/12/1252/BĐS ngày 04/12/2018 của Công ty cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ - CN. Thanh Hóa.
       3.2. Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá:
Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá là: 7.790.035.680 đồng (Bảy tỷ, bảy trăm chín mươi triệu không trăm ba mươi lăm nghìn sáu trăm tám mươi đồng)
Mức giá trên chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, phí công chứng và trường hợp tài sản thuộc đối tượng phải chịu thuế giá trị gia tăng thì Khách hàng trúng phải chịu các khoản thuế, phí nêu trên.
3.3. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá:
- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đ/01 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ)
       - Tiền đặt trước: 800.000.000 đ/01 hồ sơ (Tám trăm triệu đồng trên một hồ sơ)
4. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá
4.1. Đối tượng tham gia đấu giá:
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá.
4.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:
-  Đơn đăng ký tham gia đấu giá;
-  Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản;
-  CMND/CCCD/Hộ chiếu, sổ hộ khẩu (đối với cá nhân)
-  Đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập, CMND người đại diện (đối với tổ chức).
Khách hàng tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (theo mẫu ủy quyền của Công ty đấu giá phát hành);
4.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:
a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo mục 4.1.
b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá đảm bảo các nội dung theo quy định tại mục 4.2 và trong thời hạn quy định tại mục 6 dưới đây (Khách hàng có thể nộp trực tiếp tại Công ty hoặc chuyển phát thông qua đường bưu điện).
c) Nộp đủ tiền phí hồ sơ, tiền đặt trước.
d) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.
5. Hình thức, phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp. Khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá bỏ vào phong bì và nộp lại đơn vị tổ chức đấu giá cùng với việc nộp hồ sơ. Tại buổi công bố giá trả mua tài sản Đấu giá viên kiểm phiếu và công bố kết quả đấu giá.
- Phương thức đấu giá: Trả giá lên
6. Thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện việc đấu giá:
6.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản và tham khảo hồ sơ đấu giá:
- Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa tài sản đấu giá và tham khảo hồ sơ, quy chế đấu giá được niêm yết công khai tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu, tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tĩnh Gia, tại trụ sở UBND xã Hải Hoà.
- Thời gian: từ ngày 14/8/2019 đến hết ngày 06/9/2019 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm: thôn Trung Chính, xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.
6.2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, thu phiếu trả giá: Từ ngày 14/8/2019 đến hết ngày 06/9/2019 (giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu.
6.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 04/9/2019 đến hết ngày 06/9/2019 (giờ hành chính);
Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc gửi vào tài khoản của Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu, Số tài khoản 8411100195002 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội CN Thanh Hóa.
6.4. Thời gian tổ chức buổi công bố giá trả mua tài sản: Bắt đầu từ 9h00 ngày 09/9/2019 tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tĩnh Gia.
       Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 02373.711.456 hoặc 0904.235.586.
 
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: