Sign In

ĐẢNG BỘ CỤC THADS TỈNH THANH HÓA LONG TRỌNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020-2025

22/06/2020

ĐẢNG BỘ CỤC THADS TỈNH THANH HÓA LONG TRỌNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020-2025
Trong không khí toàn Đảng, toàn quân đang ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện Kế hoạch số 211-KH/ĐUK ngày 09/12/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 27/02/2020 của Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa. Sáng ngày 19/6/2020 Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 
Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa; đại biểu mời gồm: các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy khối các Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Chi cục trưởng các Chi cục thi hành án dân sự: thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, Đông Sơn, Hoằng Hóa, Quảng Xương; tham dự Đại hội có 28 đồng chí đảng viên và những quần chúng ưu tú trong cơ quan Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
 
(Đ/c Bùi Mạnh Khoa, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng đọc diễn văn khai mạc Đại hội)
 
Sau bài phát biểu khai mạc Đại hội của đồng chí Bùi Mạnh Khoa, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng, Đại hội đã được nghe báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Các báo cáo được trình bày tại Đại hội về cơ bản cho thấy đã đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Cục khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế, rút ra các bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 để lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả những yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, từ đó phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
 
(Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Cục THADS tỉnh Thanh Hóa lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025)
 
Thảo luận tại Đại hội, các đại biểu đều nhất trí cao với kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã được nghe các tham luận của các đồng chí đảng viên đại diện cho các Chi bộ của các phòng chuyên môn về “phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm quyết tâm xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh”; “tăng cường lãnh đạo của Chi bộ trong thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao”; “ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, quản lý điều hành tại đơn vị”…các ý kiến đã bổ sung vào báo cáo chính trị và đưa ra những giải pháp giúp Đảng bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Hải Quân, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy khối đã ghi nhận và biểu dương các kết quả mà Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng thời yêu cầu Ban chấp hành Đảng ủy khóa mới tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nghiêm túc khắc phục những tồn tại hạn chế để phấn đấu thực hiện tốt những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 
 
(Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025)
 
Với tinh thần dân chủ, khách quan, trách nhiệm. Đại hội Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã bầu ra 09 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới với số phiếu tín nhiệm cao, là những đồng chí hội tụ đủ các tiêu chuẩn theo đúng quy định. Ngay sau khi phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành nhiệm kỳ mới đã bầu Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí: đồng chí Bùi Mạnh Khoa, đồng chí Dương Thái Sơn, đồng chí Lê Bá Ngàn và bầu Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 là đồng chí Bùi Mạnh Khoa với số phiếu 28/28 đạt tỷ lệ 100%; đồng chí Dương Thái Sơn được bầu làm Phó Bí thư với tỷ lệ phiếu 100%; đồng chí Lê Bá Ngàn được bầu Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy với tỷ lệ phiếu 100%.
 
(Đ/c Lê Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2020-2025)
 
Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc Đại hội đã thông qua Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết với những nội dung chính:
(1) Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình thực hiện Đại hội Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã nêu trong báo cáo chính trị trình Đại hội.
(2) Tán thành phương hướng, mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025 nêu tại báo cáo chính trị trình Đại hội với một số chỉ tiêu cụ thể:
- Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:
Phấn đấu hàng năm hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Quốc hội, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, TU, HĐND, UBND tỉnh giao. Cục Thi hành án dân sự tỉnh đạt hạng A (Hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu về việc, tiền được giao hàng năm) trong bảng xếp hạng các cơ quan thi hành án dân sự.
Thực hiện theo dõi việc thi hành đối với 100% bản án hành chính có hiệu lực pháp luật. Kiến nghị xử lý trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp không chấp hành án hành chính nhằm bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính.
Tập trung xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tăng cường chấn chỉnh, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong ngành.
100% cán bộ, công chức được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (90% cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, 10% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).
 - Về công tác xây dựng Đảng
 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết và xây dựng, cam kết thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng gắn với đăng ký làm theo Bác.
100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc.
100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15 - 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có cá nhân được tổ chức Đảng cấp trên khen thưởng.
Trong nhiệm kỳ kết nạp 1 - 3 quần chúng ưu tú vào Đảng.
100% các chi bộ sinh hoạt định kỳ và chuyên đề đúng quy định
Hàng năm 100% các Chi bộ được kiểm tra, giám sát theo chuyên đề.
(3) Nhất trí thông qua nội dung kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2015 – 2020 nêu tại báo cáo chính trị trình Đại hội.
(4) Nhất trí thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và đại biểu dự Đại hội tham gia vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và báo cáo chính trị của Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.
(5) Nhất trí thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 – 2025 và kết quả bầu cử đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ khối lần thứ XX.
Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Bùi Mạnh Khoa, Bí thư Đảng ủy thay mặt cho các đồng chí vừa trúng cử Ban chấp hành khóa mới cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, cảm ơn sự ủng hộ của các đồng chí trong Ban chấp hành và toàn thể các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ, đồng thời kêu gọi toàn thể đảng viên trong Đảng bộ tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất quyết tâm hoàn thành mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đề ra.
 
(Toàn thể đảng viên Đảng bộ Cục THADS tỉnh Thanh Hóa chụp ảnh lưu niệm)
 
Trên tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đại hội Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp.
Tin bài: Minh Hải, Chánh Văn phòng Cục THADS tỉnh Thanh Hóa

 

Các tin đã đưa ngày: