Sign In

Đồng chí Hoàng Văn Truyền - Cục trưởng được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Cục THADS tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025

01/06/2022

Đồng chí Hoàng Văn Truyền - Cục trưởng được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Cục THADS tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025
Sáng ngày 01/6/2022 Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị bầu Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Tham gia Hội nghị có 08/08 đồng chí Ủy viên BCH Đảng Bộ Cục THADS tỉnh Thanh Hóa.
Đồng chí Dương Thái Sơn- Phó bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng thông qua tại Hội nghị nội dung Thông báo số 252-TB/ĐUK ngày 30/5/2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc giới thiệu nhân sự bầu Ủy viên Ban thường vụ, chức danh Bí thư Đảng ủy Cục THADS nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thống nhất giới thiệu nhân sự để BCH Đảng bộ Cục THADS tỉnh tiến hành bầu cử Ủy viên Ban Thường vụ, chức danh Bí thư Đảng ủy Cục THADS nhiệm kỳ 2020-2025, nhân sự là đồng chí Hoàng Văn Truyền, Ủy viên BCH Đảng bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh.

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất đánh giá, nhận xét đối với nguồn nhân sự: Đồng chí Hoàng Văn Truyền là người có bản lĩnh chính trị vững vàng; Phẩm chất đạo đức tốt, tiền phong gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Có năng lực lãnh đạo, quản lý, năng động, sáng tạo, khoa học, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn. Tuy mới được bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục THADS tỉnh từ ngày 10/01/2022 đến nay nhưng dưới sự chỉ đạo, quản lý của đồng chí, ngành THADS tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tỉ lệ giải quyết về việc và tiền cao hơn cùng kỳ năm 2021; giữ vững, phát huy được tinh thần đoàn kết trong ngành; động viên, khích lệ kịp thời CBCC trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
Hội nghị tiến hành bỏ phiếu kín lần lượt bầu Ủy viên Ban Thường vụ, bầu Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đối với nguồn nhân sự. Với phiếu tín nhiệm tuyệt đối (100%) Ban Chấp hành Đảng bộ Cục THADS tỉnh Thanh Hóa đã bầu đồng chí Hoàng Văn Truyền vào Ủy viên Ban Thường vụ, chức danh Bí thư Đảng ủy Cục THADS.
Phát biểu tại hội nghị đồng chí Hoàng Văn Truyền vui mừng và vinh dự khi được BCH Đảng bộ Cục tín nhiệm bầu vào Ủy viên Ban Thường vụ, chức danh Bí thư Đảng ủy Cục THADS. Đồng chí xin hứa sẽ nỗ lực, phấn đấu duy trì đoàn kết nội bộ, cùng Ban chấp hành lãnh đạo Đảng bộ Cục đạt được những thành tựu, góp phần vào công cuộc đổi mới của tỉnh và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.
Tin bài: Hồng Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ Cục.

Các tin đã đưa ngày: